Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLanda, Arild Magne
dc.contributor.authorFlagstad, Øystein
dc.contributor.authorHanssen, Frank Ole
dc.contributor.authorSyslak, Line
dc.contributor.authorBalstad, Torveig
dc.contributor.authorHeggberget, Thrine Lise Moen
dc.coverage.spatialMøre og Romsdal, Aukranb_NO
dc.date.accessioned2015-05-12T08:07:28Z
dc.date.accessioned2016-06-28T10:35:55Z
dc.date.available2015-05-12T08:07:28Z
dc.date.available2016-06-28T10:35:55Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationLanda, A., Flagstad, Ø., Hanssen, F., Syslak, L., Balstad, T. & Heggberget, T.M. 2009. Oterovervåking Ormen Lange 2008. - NINA Rapport 408. 18 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-1974-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2394366
dc.description.abstractLanda, A., Flagstad, Ø., Hanssen, F., Syslak, L., Balstad, T. & Heggberget, T.M. 2009. Oterovervåking Ormen Lange 2008. - NINA Rapport 408. 18 s. Gossa i Aukra kommune har en reproduserende oterbestand. I området fra Nyhamna til Eikrem er det lokalisert flere oterhi og andre tegn på oteraktivitet, også i det området der Or-men Lange landanlegg (OLL) nå er bygd. Landanlegget har endret strandsonen innenfor det inngjerdete området, og aktiviteten som følger med driften av anlegget kan også ha en negativ effekt på oter. I dette prosjektet er målet å overvåke bestandsendringer i oterstammen knyttet til arealendringer ved drift av anlegget og utarbeide avbøtende tiltak for eventuelle negative effekter for oter. Datagrunnlaget er basert på DNA-analyser av ekskrementer. Denne metodik-ken gir DNA-profiler som kan knyttes til enkeltindivider i bestanden. På denne måten kan en estimere otertetthet og følge utviklingen i tetthet og turnover (utskifting av dyr) i bestanden. Feltarbeidet ble utført september 2008. 62 av de totalt 202 innsamlede prøvene var av god nok kvalitet til å gi en DNA-profil som kunne individbestemmes. De fungerende prøvene fordelte seg jevnt over hele innsamlingsområdet, slik at antall observerte individer ble vurdert som et representativt øyeblikksbilde av oterbestanden på nord-Gossen. De 62 oterprøvene som lot seg analysere videre til individ representerte 18 ulike otrer (10 tisper og 8 hanner). Minimum 11 og maximum 15 av de observerte individene ble vurdert som voksne otrer. Ved identifisering av oterunger, klarte vi i alle tilfeller å verifisere mora som den territorieholdende tispa i området der ungen ble funnet. Derimot kunne alle de territorieholdende hannene utelukkes som far til ungene, noe som antyder en uvanlig høy turnover eller overdødelighet hos hanner. 11 – 15 voksne otrer fordelt på 28 km kyststrekning gir en otertetthet på 3,9 – 5,4 voksne otrer per 10 km kyststrekning. Dette er nær identisk med tettheten som ble funnet med tilsvarende metodikk i Verdensarvområdet på Vega i Nordland i 2007, og ligger også innenfor estimatet fra en tidligere studie basert på snøsporing, radiomerkede otrer og fallviltmateriale fra kysten. Re-sultatene fra Gossen indikerer således at tettheten av oter er representativ for en typisk øy langs norskekysten. Dette kan tolkes dit hen at eventuelle skadelige effekter fra gassanlegget ikke har påvirket otertettheten nevneverdig i negativ retning. Dataene antyder imidlertid at turnover hos territorieholdende hanner kan være unormalt høy, noe som ikke synes å gjelde hunnsegmentet i bestanden. Den eventuelle overdødeligheten blant voksne hanner kan trolig delvis forklares av at hanner er mer utsatt for trafikkdød og drukning i fiskeredskaper. Vi kan heller ikke utelukke at enkeltindivider har fått i seg etylenglykol eller TEG i anlegget, selv om befaringen tilsier at bassengene er vanskelig tilgjengelige for oter. Samtidig var det tegn på at bassengene ble brukt av måkefugl og av den grunn bør stenges med nett. Dette enkle tiltaket vil trolig også forhindre eventuelle otre fra å komme til. Med tanke på at oteren er plassert i kategorien ”truet” på rødlista og at den er en norsk ansvar-sart mot tap av biologisk mangfold, er det av stor betydning å få kunnskap om hvordan anlegg av den typen vi finner på nordøst-Gossen påvirker oterbestanden i nærområdet. Vi foreslår at studien som her rapporteres følges opp av et 3-5årsprosjekt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;408
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/408.pdf
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectMøre og Romsdalnb_NO
dc.subjectAukranb_NO
dc.subjectOrmen Langenb_NO
dc.subjecteurasisk oternb_NO
dc.subjectLutra Lutranb_NO
dc.subjectnordamerikansk minknb_NO
dc.subjectMustela visonnb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjecthabitatnb_NO
dc.subjectforstyrrelsenb_NO
dc.subjectkonkurranse mellom oter og minknb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjecteurasian otternb_NO
dc.subjectNorth-American minknb_NO
dc.subjectdisturbancenb_NO
dc.subjectintraguild competitionnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.titleOterovervåkning Ormen Lange 2008nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-12T08:07:28Z
dc.source.pagenumber18 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1241335
dc.relation.projectA/S Norske Shellnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel