Show simple item record

dc.contributor.authorSolberg, Erling Johan
dc.contributor.authorRøed, Knut H.
dc.contributor.authorFlagstad, Øystein
dc.contributor.authorSæther, Bernt-Erik
dc.contributor.authorHeim, Morten
dc.contributor.authorAndersen, Reidar
dc.contributor.authorRolandsen, Christer Moe
dc.date.accessioned2015-05-12T08:08:32Z
dc.date.accessioned2016-06-24T06:03:12Z
dc.date.available2015-05-12T08:08:32Z
dc.date.available2016-06-24T06:03:12Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSolberg, E.J., Røed, K.H., Flagstad, Ø., Sæther, B.-E., Heim, M., Andersen, R. & Rolandsen, C.M. 2009. Elgens genetiske struktur i Norge. NINA Rapport 467. 35 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2037-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2393957
dc.description.abstractSolberg, E.J., Røed, K.H., Flagstad, Ø., Sæther, B.-E., Heim, M., Andersen, R. & Rolandsen, C.M. 2009. Elgens genetiske struktur i Norge. NINA Rapport 467. 35 s. Elgen er en viktig naturressurs i Norge med stor økonomisk og rekreasjonsmessig betydning. Til tross for dette vet vi lite om elgens genetiske variasjon, og således evnen den norske elgen har til å takle forandringer i miljøet eller potensielt negative effekter av høsting. Basert på historiske kilder som antyder at den skandinaviske elgbestanden var svært lav for 150-200 år siden, er det imidlertid grunn til å anta at dagens elg er etterkommere av et begrenset antall individer og at den genetiske variasjonen følgelig er lav. For å undersøke hvorvidt dette kan være tilfelle, samt få en bedre oversikt over den genetiske bestandsstrukturen, har vi analysert den genetiske variasjonen i den norske elgbestanden. Analysene er basert på vevsprøver fra 585 elg innsamlet fra 159 kommuner fordelt over hele elgens utbredelsesområde i Norge. Alle individene ble analysert for genetisk variasjon i 15 mikrosatellitter, hvorav 130 individer også ble analysert for variasjon i mitokondrielt DNA (mtDNA). I tillegg undersøkte vi hvordan den genetiske struktureringen samvarierte med elgens vekt og reproduksjon i de forskjellige delene av utbredelsesområdet. Alle de 15 mikrosatellittene viste betydelig grad av variasjon. Antall alleler registrert per mikro-satellitt varierte fra 4 til 13 med en middelverdi på 7,5. Gendiversiteten varierte fra 0,30 til 0,79 mellom mikrosatellitter, med et gjennomsnitt på 0,66. Gjennomgående fant vi høyere genetisk variasjon - uttrykt som heterozygositet, allelrikdom og antall private alleler - hos elg fra Sør-Trøndelag til Finnmark, samt i Oppland og grensefylkene til Sverige. Fra Buskerud til Rogaland var den genetiske variasjonen lavere. Også på Vestlandet (Møre til Hordaland) var den genetiske variasjonen høyere, mest sannsynlig fordi denne bestanden er etablert av immigranter fra både Østlandet og Trøndelag. Variasjonen i mtDNA viste det samme geografiske mønsteret. Totalt registrerte vi 7 haplotyper, hvorav 4 kun ble registrert i ett eller to individer. Flest haplotyper registrerte vi i Finnmark og Troms (4) og i grensefylkene på Østlandet (4). I Øst- og Sørlandsfylkene fra Oppland til Rogaland registrerte vi kun 2 haplotyper. To av de mest sjeldne haplotypene er tidligere registrert hos elg i Finland, mens en av de mest vanlige haplotypene tidligere er registrert i Sverige. Basert på allelvariasjonen i mikrosatellittene fant vi at den norske elgbestanden kan struktureres i 2-5 genetiske delbestander. Denne inndelingen gav en sørlig og en nordlig hovedbestand, der grensen ligger mellom Trøndelag og Østlandet. Den nordlige bestanden kan ytterligere struktureres i en delbestand nord (nordnorsk bestand) og en sør for Salten i Nordland (midt-norsk bestand). I sør kan bestanden struktureres i en østlig delbestand, hovedsakelig i fylkene Hedmark, Akershus og Østfold (østnorsk-øst bestand), og en sørvestlig delbestand fra Telemark til Rogaland (sørnorsk bestand). Mellom disse bestandene, i Oppland, Buskerud og Vestfold, er det antydet en tredje sørlig delbestand (østnorsk-vest bestand). Også elgen fra Hordaland og Sogn og Fjordane synes å tilhøre denne delbestanden, noe som samsvarer med at denne også er den nærmeste potensielle kildebestanden. Variasjonen i mtDNA viste det samme geografiske mønsteret. Totalt registrerte vi 7 haplotyper, hvorav 4 kun ble registrert i ett eller to individer. Flest haplotyper registrerte vi i Finnmark og Troms (4) og i grensefylkene på Østlandet (4). I Øst- og Sørlandsfylkene fra Oppland til Rogaland registrerte vi kun 2 haplotyper.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;467
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/467.pdf
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectalces alcesnb_NO
dc.subjectDNA mikrosatellitternb_NO
dc.subjectelgnb_NO
dc.subjectfylkernb_NO
dc.subjectgenetikknb_NO
dc.subjectkommunernb_NO
dc.subjectmtDNAnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectrekrutteringsraternb_NO
dc.subjectslaktevektnb_NO
dc.subjectcarcass massnb_NO
dc.subjectcountiesnb_NO
dc.subjectDNA-microsatellitesnb_NO
dc.subjectgeneticsnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectmoosenb_NO
dc.subjectmunicipalitiesnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectrecrutiment ratesnb_NO
dc.titleElgens genetiske struktur i Norgenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-12T08:08:32Z
dc.source.pagenumber35 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1240242
dc.relation.projectDirektoratet for naturforvaltningnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record