Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorForseth, Torbjørn
dc.contributor.authorForsgren, Elisabet
dc.contributor.editorForseth, Torbjørn
dc.contributor.editorForsgren, Elisabeth
dc.date.accessioned2015-05-12T08:17:20Z
dc.date.accessioned2016-06-23T13:27:45Z
dc.date.available2015-05-12T08:17:20Z
dc.date.available2016-06-23T13:27:45Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationForseth, T. & Forsgren, E. (red.) 2008. El-fiskemetodikk – Gamle problemer og nye utfordringer. - NINA Rapport 488. 74 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2060-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2393936
dc.description.abstractForseth, T. & Forsgren, E. (red.) 2008. El-fiskemetodikk – Gamle problemer og nye utfordringer. – NINA Rapport 488. 74 s. El-fiske er et viktig verktøy i studier av elvelevende fisk. Metoden har bred anvendelse fra ren innsamling av fisk til tetthets- og bestandsestimater. I dag brukes tetthetsestimater rutinemessig i bestandsovervåkning av anadrome laksefisk. Til tross for at metoden i utgangspunktet framstår som relativt enkel, krever kvantitativt el-fiske god kunnskap om praktisk gjennomfø- ring, forutsetninger og statistikk. I denne rapporten sammenfatter og diskuterer vi problemer og muligheter ved el-fiske av laksefisk. Vi tar opp viktige moment ved el-fiske som metode - både den praktiske gjennomføringen samt statistiske betraktninger og usikkerhet. Vi tar også opp effekter av miljøvariasjon, sesongog habitatforhold. Deretter ser vi på nye muligheter for el-fiskemetodikken knyttet til estimat av rekruttering og oppskalering fra prøvefelt til elvenivå, som kan bidra med ny kunnskap av relevans for moderne forvaltning av villaksen i Norge (og andre steder). Vi avslutter med etiske betraktninger ved å bruke el-fiske. Hvilke skader kan fisk utsettes for, og hvor stor er dødeligheten? Finnes det alternativer?nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;488
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/488.pdf
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectelektrisk fiskenb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectmetodikknb_NO
dc.subjectstatistikknb_NO
dc.subjectpopulasjonnb_NO
dc.subjecttetthetnb_NO
dc.subjectforvaltningnb_NO
dc.subjectetikknb_NO
dc.subjectelectrofishingnb_NO
dc.subjectsalmonnb_NO
dc.subjectmethodsnb_NO
dc.subjectstatisticsnb_NO
dc.subjectpopulationnb_NO
dc.subjectdensitynb_NO
dc.subjectmanagementnb_NO
dc.subjectethicsnb_NO
dc.titleEl-fiskemetodikk – Gamle problemer og nye utfordringernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-12T08:17:20Z
dc.source.pagenumber74 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1239528
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel