Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVeiberg, Vebjørn
dc.contributor.authorNygård, Torgeir
dc.contributor.authorHamre, Øyvind
dc.contributor.authorFollestad, Arne
dc.date.accessioned2015-05-12T08:15:07Z
dc.date.accessioned2016-06-23T11:52:39Z
dc.date.available2015-05-12T08:15:07Z
dc.date.available2016-06-23T11:52:39Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-82-426-2107-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2393898
dc.description.abstractKonfliktar mellom vilt og luftfart er eit aktuelt tema både i samband med flytryggleik og i sam-band med kva konsekvensar luftfartsaktivitet kan påføre dyre- og fugleliv. På oppdrag frå Mil-jøavdelinga ved Oslo Lufthavn, er det utarbeidd ein referansebase i EndNote Web over norske, svenske og engelskspråklege arbeid med relevans for dette feltet. EndNote Web er eit gratis og nettbasert referansebaseprogram, som kan nyttast til å bygge opp og vedlikehalde referan-sebasar som er tilgjengelege for andre brukarar over internett. I dag inneheld den aktuelle ba-sen 632 referansar. Luftfart, vilt, fugl, konflikt, støy, kollisjonar, flyplass, tryggleik, database, litteratur, Aviation, wildlife, birdstrike, noise, conflict, airport, safety, literature, databasenb_NO
dc.description.abstractVeiberg, V., Nygård, T., Hamre, Ø. & Follestad, A. 2009. Conflicts between wildlife and aviation – present knowledge gathered in an EndNote Web library. NINA Report 532. 146 pp. Conflicts between wildlife and aviation are important tasks both in relation to aviation safety and in relation to the effects of aviation on wildlife welfare and area use. On contract from the Department for environment at Oslo Airport, a database containing Norwegian, Swedish and international references relevant to this topic was collected into an EndNote Web library. EndNote Web is a free and internet-based application used to build, maintain and share databases containing literature references. At present, the library contains 632 references.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;532
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/532.pdf
dc.subjectluftfartnb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectviltnb_NO
dc.subjectfuglnb_NO
dc.subjectkonfliktnb_NO
dc.subjectstøynb_NO
dc.subjectkollisjonarnb_NO
dc.subjectflyplassnb_NO
dc.subjecttryggleiknb_NO
dc.subjectdatabasenb_NO
dc.subjectlitteraturnb_NO
dc.subjectaviationnb_NO
dc.subjectwildlifenb_NO
dc.subjectbirdstrikenb_NO
dc.subjectnoisenb_NO
dc.subjectconflictnb_NO
dc.subjectairportnb_NO
dc.subjectsafetynb_NO
dc.subjectlitteraturenb_NO
dc.subjectdatabasenb_NO
dc.titleKonfliktar mellom vilt og luftfart – samling av eksisterande kunnskap i EndNote Web litteraturbasenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-12T08:15:07Z
dc.identifier.cristin1238880
dc.relation.projectAndre: Oslo Lufthavn ASnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel