Show simple item record

dc.contributor.editorThorstad, Eva B.
dc.contributor.editorForseth, Torbjørn
dc.date.accessioned2016-06-13T08:30:08Z
dc.date.available2016-06-13T08:30:08Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationAnon. 2014. Status for norske laksebestander i 2014. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 6, 225 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-93038-13-9
dc.identifier.issn1891-442X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2392332
dc.description.abstractDet mest framtredende utviklingstrekket i 2013 var den kraftige reduksjonen i lakseinnsiget og dermed reduksjon av det høstbare overskuddet i mange elver i Sør-Trøndelag og Nordland, særlig rundt Trondheimsfjorden. I Sør-Trøndelag sank det høstbare overskuddet fra 38 % i 2012 til 12 % i 2013. Det er rimelig å anta at lakselusrelatert dødelighet kan ha bidratt vesentlig til redusert innsig av laks til Trondheimsfjorden i 2013. Det totale innsiget av laks til kysten av Norge har vært på et lavt nivå i de siste sju årene, og var enda lavere i 2013 enn i 2012. Innsiget er mer enn halvert fra 1983 til 2013. Det er regionale forskjeller i utvikling av lakseinnsiget. Siden 1989 har lakseinnsiget økt til Sør-Norge primært på grunn av kalking, gått tilbake i Vest-Norge og Midt-Norge og vært stabilt i Nord-Norge unntatt Tanavassdraget. Laksebestandene i Tanavassdraget har svært dårlig status, og det er ingen andre kjente påvirkninger enn overbeskatning. Redusert lakseinnsig har medført en betydelig reduksjon i det høstbare overskuddet i mange bestander. Til tross for redusert innsig nådde markant flere laksebestander gytebestandsmålene i 2010-2013 enn tidligere, og forvaltningsmålene var nådd eller sannsynligvis nådd for 79 % av vurderte bestander. En viktig årsak til at det har vært nok gytefisk i mange elver er betydelig redusert beskatning i sjø og elv. Hvis en bestand er redusert på grunn av andre påvirkninger enn fiske, kan redusert fiske kompensere for en tilbakegang og maskere dårlig bestandsstatus. For første gang er bestandsstatus vurdert med utgangspunkt i at en sunn bestand både skal nå gytebestandsmålet og ha et normalt overskudd av laks som kan fiskes. Bare 36 % av bestandene hadde god eller svært god bestandsstatus etter en slik vurdering (andeler veid med gytebestandsmål). Det var størst andel bestander med god eller svært god bestandsstatus i Rogaland, fulgt av Finnmark (uten Tanavassdraget) og Nord-Trøndelag. Det var størst andel bestander med svært dårlig status i Hordaland, fulgt av Agder og Møre og Romsdal. Rømt oppdrettslaks og lakselus framstår som de to ikke-stabiliserte bestandstruslene mot norsk laks. Infeksjonspresset fra lakselus var spesielt høyt i deler av landet i 2011 og 2012.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVitenskapelig råd for lakseforvaltningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning;6
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectSalmo salarnb_NO
dc.subjectbeskatningnb_NO
dc.subjectgytebestandsmålnb_NO
dc.subjectforvaltningsmålnb_NO
dc.subjectbestandsutviklingnb_NO
dc.subjectbestandsstatusnb_NO
dc.subjectbeskatningsraternb_NO
dc.subjectfangststatistikknb_NO
dc.subjecthøstingnb_NO
dc.subjecthøstbart overskuddnb_NO
dc.subjectinnsigsestimatnb_NO
dc.subjectPFAnb_NO
dc.subjectmarin overlevelsenb_NO
dc.subjecttrusselfaktorernb_NO
dc.subjectrømt oppdrettslaksnb_NO
dc.subjectGyrodactylus salarisnb_NO
dc.subjecttradisjonell kunnskapnb_NO
dc.subjectøkosystemperspektivnb_NO
dc.subjectlaksen i havetnb_NO
dc.subjectlokal økologisk kunnskapnb_NO
dc.subjectkilenotstasjonernb_NO
dc.subjectkvoternb_NO
dc.subjectrettet fiskenb_NO
dc.subjectgjenutsettingnb_NO
dc.titleStatus for norske laksebestander i 2014nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber225 s.nb_NO
dc.description.localcode© Vitenskapelig råd for lakseforvaltningnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record