• Status for norske laksebestander i 2017 

      Thorsdad, Eva B.; Forseth, Torbjørn (Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;10, Research report, 2017)
      Lakseinnsiget har vært lavt de siste ti årene. I 2016 var innsiget av laks fra havet til Norge ca. 470 000 laks, noe som er mer enn en halvering siden 1980-tallet. Fordi fisket har blitt redusert er det nok laks i de fleste ...