• Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 

      Thorstad, Eva B.; Forseth, Torbjørn (Rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning;7, Research report, 2015)
      Anon. 2015. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr. 7, 138 s. Formålet med denne rapporten er å gi råd om beskatning av laks for årene ...