• Status for norske laksebestander i 2009 og råd om beskatning 

      Thorstad, Eva B.; Forseth, Torbjørn (Rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning;1, Research report, 2009)
      Anon. 2009. Status for norske laksebestander i 2009 og råd om beskatning. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 1, 230 s. Hovedformålene med denne rapporten fra Vitenskapsrådet for lakseforvaltning er 1) ...