Show simple item record

dc.contributor.authorBakken, Tor Haakon
dc.contributor.authorForseth, Torbjørn
dc.contributor.authorHarby, Atle
dc.contributor.authorAlfredsen, Knut
dc.contributor.authorArnekleiv, Jo Vegar
dc.contributor.authorBerg, Ole Kristian
dc.contributor.authorCasas-Mulet, Roser
dc.contributor.authorCharmasson, Julie
dc.contributor.authorGreimel, Franz
dc.contributor.authorHalley, Duncan
dc.contributor.authorHedger, Richard
dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Mejdell
dc.contributor.authorLeo, Florian
dc.contributor.authorMelcher, Andreas
dc.contributor.authorPuffer, Michael
dc.contributor.authorPulg, Ulrich
dc.contributor.authorReitan, Ole
dc.contributor.authorRüther, Nils
dc.contributor.authorSaltveit, Svein Jakob
dc.contributor.authorSauterleute, Julian
dc.contributor.authorSchneider, Matthias
dc.contributor.authorSkoglund, Helge
dc.contributor.authorSundt, Håkon
dc.contributor.authorTimalsina, Netra
dc.contributor.authorUgedal, Ola
dc.contributor.authorDijk, Jiska van
dc.contributor.authorVollset, Knut Wiik
dc.contributor.authorZakowsky, Tania
dc.contributor.authorZinke, Peggy
dc.contributor.editorBakken, Tor Haakon
dc.contributor.editorForseth, Torbjørn
dc.contributor.editorHarby, Atle
dc.date.accessioned2016-06-07T11:40:40Z
dc.date.available2016-06-07T11:40:40Z
dc.date.issued2016-06-07
dc.identifier.isbn978-82-426-2834-3
dc.identifier.issn0804-421X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2391709
dc.description.abstractBakken, T. H., Forseth, T. & Harby, A. (red.). 2016. Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri. - NINA Temahefte 62. 205 s. Effektkjøring som fenomen (Kapittel 1) Denne boka inneholder en kunnskapsoppsummering av miljøvirkningene i elver med raske og hyppige endringer i vannføring og vannstand, omtalt som effektkjøring. Boka anses også relevant for hendelser som utfall og andre typer planlagt eller ikke-planlagt driftsstans med raske endringer i vannføring nedstrøms kraftverket som konsekvens. Boka inneholder forslag til tiltak for å redusere negative konsekvenser og er et hjelpemiddel for å oppnå en mer miljøtilpasset effektkjøring. Effektkjøring karakteriseres av raskere og hyppigere endringer i vannføring og vannstand enn i uregulerte vassdrag eller i vassdrag nedstrøms kraftverket som drives med stort sett stabil energiproduksjon. Størrelsen på endringene vil variere fra vassdrag til vassdrag, men den maksimale vannføringen ved effektkjøring er typisk godt under for eksempel årsflom i vassdraget. Effektkjøring motiveres utfra behov for stabilisering av strømnettet og ønsket om økt inntjening ved produksjon og salg av strøm i perioder med gunstig pris. Raske endringer kan også være et resultatet av tekniske restriksjoner på kraftverket.nb_NO
dc.description.abstractHydro-peaking as a phenomenon (Section 1) This book summarises state-of-the art about environmental impacts from hydro-peaking operations in rivers, introducing rapid and frequent changes in discharge and water level. The book is considered relevant also for other types of abrupt changes in the operation of hydropower plants such as fallouts, or other controlled or non-controlled operations causing rapid changes in discharge downstream the outlet of the power plant. The book describes and evaluates mitigating measures to reduce the impacts from hydro-peaking operations, and should be considered an operative tool in order to move in the direction of more environmental friendly operation of hydropower plants. Hydro-peaking operations can be characterised as introducing more rapid and frequent changes in discharge and water level than naturally occurring in unregulated rivers or in rivers exposed to traditional, base-load production. The range of discharge variations varies between rivers, but the discharge during maximum production is normally well below the annual flood. Hydro-peaking operations are typically motivated by the need to stabilise the electricity grid and to produce electricity in periods where the power price is favourable to the power producer. Rapid changes in production can also be a result of technical limitations on the power plant.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Temahefte;62
dc.titleMiljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industrinb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.source.pagenumber205 s.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Temahefte/NINA Special Report [82]
    Heftene utarbeides etter behov og serien favner svært vidt; fra systematiske bestemmelsesnøkler til informasjon om viktige problemstillinger i samfunnet.

Show simple item record