Show simple item record

dc.contributor.authorKraabøl, Morten
dc.contributor.authorMuseth, Jon
dc.contributor.authorJohnsen, Stein Ivar
dc.coverage.spatialMjøsa, Oppland, Hedmarknb_NO
dc.date.accessioned2015-05-12T09:47:20Z
dc.date.accessioned2016-05-25T14:01:23Z
dc.date.available2015-05-12T09:47:20Z
dc.date.available2016-05-25T14:01:23Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationKraabøl, M., Museth, J. & Johnsen, S.I. 2009. Fangsthistorikk og bestandsvurderinger av mjøsørret. Med hovedvekt på kultiveringen av hunderørret - NINA Rapport 485. 43 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2057-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2390469
dc.description.abstractKraabøl, M., Museth, J. & Johnsen, S.I. 2009. Fangsthistorikk og bestandsvurderinger av mjøsørret. Med hovedvekt på kultiveringen av hunderørret - NINA Rapport 485. 43 s. I forbindelse med krav om miljørevisjon av Hunderfossen kraftverk i Gudbrandsdalslågen er det gjennomført en oppsummering av mjøsfisket med hovedvekt på hunderørret og kultiveringen av denne ørretbestanden siden reguleringen i 1964. Rapporten bygger på en gjennomgang av litteratur som omhandler mjøsørretfisket både i Mjøsa og i tilløpselvene. I tillegg er det samlet inn fangstopplysninger fra sportsfisket i utvalgte elver. Årsavkastningen av ørret i Mjøsa er beregnet for flere tidsperioder mellom 1900 og 1986. I perioden 1900-1916 ble årlig avkastning anslått til 3 tonn. I perioden 1950-1969 varierer beregningene mellom 9 og 16 tonn. På 1970- og 1980-tallet sank årsavkastningen i følge beregninger til 7,1-10 tonn. Beregningene bygger på flere ulike metoder og har varierende grad av usikkerhet. Årsaken til svingningene skyldes sannsynligvis utviklingen av mer effektive ørretgarn på 1950-tallet og tiltakende forurensningssituasjon utover 1970- og til dels 1980-tallet. Det er grunn til å tro at årsavkastningen de siste tiårene har steget til 15-20 tonn i følge fiskere, fangstopplysninger og at fiskeutsettingene fra Hunderfossen settefiskanlegg for alvor kom inn i bestanden i alle årsklasser fra tidlig på 1980-tallet. Teinelagsfisket etter hunderørret nedenfor Hunderfossen ble i perioden 1900-1910 beregnet til om lag 2,5 tonn årlig. I 1910 ble Rustadteinelagene stengt, og årsavkastningen fra de øvrige teinelagene sank til mellom 2 og 2,4 tonn. Etter storflommen i 1938 ble en rekke teinelag ødelagt, og en del av disse ble ikke bygget opp igjen. I perioden 1938-1961 ble årlig avkastning anslått til 1,2 tonn. Da arbeidene med reguleringen av Hunderfossen tok til på begynnelsen av 1960-tallet ble avkastningen redusert til 0,5 tonn i 1962 og 0,3 tonn i 1963. Etter oppstarten av kraftverket i 1963/1964 ble det kun fanget noen titalls kilo frem til 1967, da de siste ørretene ble fanget i teiner. Drivgarnsfisket etter hunderørret nedenfor Hølsauget ble ut ifra fangstjournaler og muntlige opplysninger beregnet til om lag 1,5 tonn årlig i 1900. I 1940-årene lå den gjennomsnittlige årsfangsten på 1,35 tonn, og det er grunn til å tro at årsfangstene holdt seg rundt dette kvantum frem til fisket ble avsluttet i 1969. Den samlede årsfangsten av disse næringsfiskeriene i Gudbrandsdalslågen i perioden 1900-1960, hvor vannføringsforholdene var upåvirket av Hunderfossreguleringen, varierte derfor mellom 2 og 4 tonn.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;485
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/485.pdf
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectMjøsa med elvernb_NO
dc.subjectmjøsørretnb_NO
dc.subjecthunderørretnb_NO
dc.subjectstorørretnb_NO
dc.subjectbeskatningnb_NO
dc.subjectvannkraftreguleringnb_NO
dc.subjectkunnskapsoppsummeringnb_NO
dc.titleFangsthistorikk og bestandsvurderinger av mjøsørret. Med hovedvekt på kultiveringen av hunderørretnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-12T09:47:20Z
dc.source.pagenumber43 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1239542
dc.relation.projectEidsiva Vannkraft A/Snb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record