Show simple item record

dc.contributor.authorSystad, Geir Helge
dc.contributor.authorStrann, Karl Birger
dc.date.accessioned2015-05-12T11:51:29Z
dc.date.accessioned2016-05-20T14:24:02Z
dc.date.available2015-05-12T11:51:29Z
dc.date.available2016-05-20T14:24:02Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSystad, G. & Strann, K.-B. 2009. Overvåkning av sjøfugl og akuttutslipp fra Snøhvit 2007-2008 - NINA Rapport 444. 27 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2010-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2389974
dc.description.abstractSystad, G. & Strann, K.-B. 2009. Overvåkning av sjøfugl og akuttutslipp fra Snøhvit 2007-2008 - NINA Rapport 444. 27 s. Denne rapporten omfatter en gjennomgang og oppdatering av eksisterende prioriterte områder i forhold til oljevernberedskapen (MOB-områder) ved Nordenden av Sørøya, samt rapport fra overvåkningen av særlig viktige sjøfuglforekomster tilknyttet influensområdet for Snøhvitledningen. Prosjektet er finansiert av Statoil ASA. Ni lokaliteter er under hekkesesongen vurdert til være i kategori MOB-A (Gamvikskjæran, Store og Lille Kamøya, grunntområdene ved Lille Kamøya, Bondøya, grunntområdene ved Bondøya, Store Sandøya, Revsholmen og Skipsholmen). Seks lokaliteter vurderes som MOB-B (Tarhalsen, Finnfjorden, Gamvikfjorden utenfor Gamvikskjæran, grunntområdene ved Revsholmen, Molvika og Håja). To lokaliteter vurderes som MOB-C (Gamvikfjorden utenfor Gamvikskjæran, Gamberget-Stålet) og tre som MOB-D (Stauren, Kjøtvika, utløpet av Saksfjorden). Tre lokaliteter fjernes (Russevika, Ytre Reppa og Melkøya). I vinterhalvåret klassifiseres fire områder som MOB-A (Lille Kamøya, grunntområdene ved Lille Kamøya, Bondøya, Store Sandøya). Tre lokaliteter er vurdert som MOB-B (grunntområdene ved Bondøya, Revsholmen, Skipsholmen) og fem som MOB-C (Tarhalsen, Finnfjorden, Gamvikskjæran, Gamvikfjorden innenfor og utenfor Gamvikskjæran). Prioriteringen gjenspeiler områdets viktighet i hekketiden for en rekke sjøfuglarter. Arter som prioriteres i overvåkningen er gulnebblom (overvintrende og trekkende), ærfugl og praktærfugl (primært overvintrende og mytende), toppskarv og teist (overvintrende og hekkende, med fokus på sitteplasser og beiteområder). Det gjennomføres tellinger under hekketiden i juni og juli, samt en vintertelling i november og en vinter/vår-telling i mars. I tillegg foregår det årlig overvåkning av toppskarv og krykkje i regi av det nasjonale overvåkningsprogrammet og SEAPOP i området. Lille Kamøya og Bondøya peker seg ut som de største sjøfuglkoloniene, med det største utvalget av arter. På begge øyene hekker krykkje, lunde, alke, teist, toppskarv og storskarv. Toppskarvkolonien på Lille Kamøya er en av de største i Norge (1500-2000 par), og det hekker i tillegg lomvi på øya. Bondøya har en av de største måkekoloniene i området, det hekker 500-1000 par toppskarv og øya huser en liten havhestkoloni. Havhesten er fåtallig som hekkefugl i Nord-Norge. Gamvikskjæran peker seg ut som den viktigste sitteplassen i området og grunntvannsområdene rundt er spesielt viktige som beiteområde for toppskarv og storskarv. Gamvikskjæran er også en viktig mytelokalitet for ærfugl. Forekomstene av teist i området er store. Denne arten hekker mer spredt enn de fleste andre sjøfuglene, men konsentrasjonen er høyest på øyene og i Gamvikfjorden.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;444
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/444.pdf
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectFinnmarknb_NO
dc.subjectHammerfest kommunenb_NO
dc.subjectSørøyanb_NO
dc.subjectBondøyanb_NO
dc.subjectLille Kamøyanb_NO
dc.subjectSkipsholmennb_NO
dc.subjectRevsholmennb_NO
dc.subjectfaunanb_NO
dc.subjectsjøfuglnb_NO
dc.subjectgulnebblomnb_NO
dc.subjecttoppskarvnb_NO
dc.subjectærfuglnb_NO
dc.subjectpraktærfuglnb_NO
dc.subjectteistnb_NO
dc.subjectovervåkingsrapportnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectseabirdsnb_NO
dc.subjectwhite-billed divernb_NO
dc.subjectshagnb_NO
dc.subjectcommon eidernb_NO
dc.subjectking eidernb_NO
dc.subjectblack guillemotnb_NO
dc.subjectmonitoring reportnb_NO
dc.titleOvervåkning av sjøfugl og akuttutslipp fra Snøhvit 2007-2008nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-12T11:51:29Z
dc.source.pagenumber27 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1240542
dc.relation.projectStatoil ASAnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record