Show simple item record

dc.contributor.authorOdden, John
dc.date.accessioned2016-05-18T13:16:44Z
dc.date.available2016-05-18T13:16:44Z
dc.date.issued2016-05-18
dc.identifier.isbn978-82-426-2921-0
dc.identifier.issn2464-2797
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2389627
dc.description.abstractOdden, J. 2016. Viltovervåking med viltkamera – Framdriftsrapport 2015 - NINA Kortrapport 21. 35 s. Vi går inn i en fremtid med kortere snøsesong over hele landet og dette skaper utfordringer for dagens snøbaserte overvåking av gaupe. NINA har i flere år, i samarbeid med personell fra NJFF og andre interesserte, studert gaupa ved hjelp av viltkamera. Forskningen har vist at viltkamera kan fungere som et supplement til dagens snøbaserte overvåking av familiegrupper. En ny rapport til Miljødirektoratet viser at det for de fleste jaktbare småviltarter i Norge kun finnes jaktstatistikk, og det er uklart i hvilken grad endringer i avskyting reflekterer den reelle bestands-utviklingen. Storskala studier av gaupe med viltkamera kan potensielt også gi verdifulle data på bestandsstatus og bestandsutvikling hos en rekke andre pattedyrarter fra ekorn i størrelse og oppover. Kameraene satt ut for å studere gaupe har generert mer enn 70 000 observasjoner av andre arter enn gaupe de siste årene. I denne rapporten gir vi en kort oversikt over innkomne data fra viltkamera i 2015, og beregner en bestandsindeks for elg, rådyr, hjort, hare, ekorn, ulv, gaupe, rødrev, mår og grevling. I 2015 har vi fått inn data fra viltkamera på 276 lokaliteter i Oslo, Akershus, Østfold, Oppland, Buskerud og Nordland. Vi fikk bilder ved 24 789 anledninger i løpet av 62 153 døgn. Rådyr, rev og grevling var artene som ble registrert oftest. Vi fikk 8 observasjoner av villsvin på 5 kamera i Sør-Norge. Rapporten viser kart over observasjoner av de ulike artene. Vi registrerte gaupe 299 ganger på 55 av lokalitetene (26 %) i perioden 1. januar - 31. desember 2015. Siden 1. juni 2015 ble familiegrupper observert 16 ganger av viltkameraene i Sørøst-Norge og 2 ganger i Nordland. Alle observasjoner av familiegrupper er registrert i Rovbase og vil inngå som en del av datamaterialet Rovdata benytter i sin årlige beregning av antall familiegrupper i Norge.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Kortrapport;21
dc.subjectviltkameranb_NO
dc.subjectviltovervåkingnb_NO
dc.subjectgaupenb_NO
dc.subjectulvnb_NO
dc.subjectjervnb_NO
dc.subjectrødrevnb_NO
dc.subjectmårnb_NO
dc.subjectgrevlingnb_NO
dc.subjectelgnb_NO
dc.subjecthjortnb_NO
dc.subjectrådyrnb_NO
dc.subjectvillsvinnb_NO
dc.subjectekornnb_NO
dc.subjectharenb_NO
dc.subjectcamera trapsnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjecteurasian lynxnb_NO
dc.subjectwolfnb_NO
dc.subjectwolverinenb_NO
dc.subjectred foxnb_NO
dc.subjectpine martennb_NO
dc.subjectbadgernb_NO
dc.subjectmoosenb_NO
dc.subjectred deernb_NO
dc.subjectroe deernb_NO
dc.subjectwild boarnb_NO
dc.subjectsquirrelsnb_NO
dc.subjectharenb_NO
dc.subjectNINA Kortrapportnb_NO
dc.titleViltovervåking med viltkamera. Framdriftsrapport 2015nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber35 s.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Kortrapport [72]
    Tilbakemeldinger til oppdragsgiver underveis i prosjektet. Er enklere i formen enn de øvrige NINA-seriene.

Show simple item record