Show simple item record

dc.contributor.authorUlvan, Eva Marita
dc.contributor.authorAronsen, Tonje
dc.contributor.authorNæsje, Tor Fredrik
dc.contributor.authorJørrestol, Arne
dc.contributor.authorFiske, Peder
dc.contributor.authorØstborg, Gunnel Marie
dc.coverage.spatialTrondheimsfjorden, Trøndelagnb_NO
dc.date.accessioned2016-05-18T13:03:23Z
dc.date.available2016-05-18T13:03:23Z
dc.date.issued2016-05-18
dc.identifier.isbn978-82-426-2915-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2389612
dc.description.abstractUlvan, E.M., Aronsen, T., Næsje, T.F., Jørrestol, A., Fiske, F. & G.M. Østborg. 2016. Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden. Kilenotovervåking 2015 - NINA Rapport 1263. 42 s. Det ble i perioden 10. mai til 16. september 2015 fanget totalt 1451 laks i kilenøtene ved YAMO. Blant disse var 1314 villaks og 87 rømt oppdrettslaks. Andelen oppdrettslaks i kilenotfangstene var på 6,0 %, hvilket er noe lavere enn andel oppdrettslaks i kilenøtene 2012-2014 (6,5-9,5 %). Villaksen kom tidligere inn i fangstene enn oppdrettslaksen, hvilket understreker nødvendigheten for en kilenotsesong lengre enn det kommersielle fisket for å dekke innsiget av både villaks og oppdrettslaks. Andelen oppdrettslaks var høyest (21,9 %) etter den ordinære kilenotsesongen (4. august til 16. september) mot 4,6 % og 3,9 % før og under den ordinære kilenotsesongen (10. mai til 1. juli og 1. juli til 4. august). I kilenotfangstene var det flest mellomlaks (66 – 88 cm) for både villaks og oppdrettslaks. Andelen mellomlaks var 56 % blant villaksen og 70 % blant oppdrettslaksen. Andelen smålaks i kilenotfangstene er noe lavere enn den reelle andelen smålaks i innsiget, siden en av de to nøtene som ble brukt, hadde maskevidde 58 mm som ikke fanget smålaks under 56-57 cm (Næsje 2014 a). Kjønnsfordelingen var balansert blant villaksen med 50 % hunner og 50 % hanner. Blant villaksen var det heller ingen åpenbare forskjeller mellom hanner og hunner i samme størrelsesgruppe. Blant oppdrettslaksen var det en overvekt av hanner, med 60 % hanner mot 40 % hunner. Det ble Lea-merket 703 villaks i 2015, av disse ble 10 % gjenfanget i sportsfisket i elvene, og 8 % ble gjenfanget i sjøen. Av det totale antallet villaks som ble gjenfanget i sportsfisket i elvene, ble flest (32 %) gjenfanget i Gaula, deretter Stjørdalselva (22 %), Orkla (14 %) og Nidelva (7 %). Innsiget av villaks til Trondheimsfjorden ble beregnet til ca. 76 000 laks i 2015. Dette er noe lavere enn i 2014 (85 000 laks), men høyere enn i 2013 (31 000 laks) og 2012 (58 000 laks). Over halvparten (58 %) av villaksen som ble fanget i kilenøtene ved YAMO i 2015 hadde vært to år i sjøen. Gjennomsnittslengden til villaksen økte som forventet med antall år i sjøen, men det var også en betydelig overlapp i lengdefordelingen til villaks med ulikt antall år i sjøen. Lengden til 22 % av tosjøvinter villaksen lå innenfor lengdefordelingen til ensjøvinter villaksen og lengden til 88 % av tresjøvinter villaksen lå innenfor lengdefordelingen til tosjøvinter villaksen. Basert på skjellanalyse hadde oppdrettslaksen tilbrakt null til tre år i sjøen etter rømming. De fleste (57 %) hadde ingen vintersoner i skjellet, og har dermed rømt inneværende år. Videre hadde 51 % av oppdrettslaksen som hadde rømt i 2015 vokst mindre enn 10 cm fra rømming til fangst. Avhengig av om man bruker maksimumsestimatet eller minimumsestimatet for lengde ved rømming hadde 8 - 11 % av oppdrettslaksen rømt på et tidlig stadium, dvs. oppdrettslaks som hadde rømt før den nådde 30 cm kroppslengde. Andelen rømt oppdrettslaks som ble klassifisert som villaks basert på utseendet var 16 % i 2015, 79 % av disse hadde tilbragt minst ett år i sjøen etter rømming. Få villaks ble klassifisert som oppdrettslaks basert på utseendet (0,3 %).nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1263
dc.subjectTrondheimsfjordennb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectvillaksnb_NO
dc.subjectoppdrettslaksnb_NO
dc.subjectovervåkingsrapportnb_NO
dc.subjectbestandssammensetningnb_NO
dc.subjectinnsignb_NO
dc.titleOvervåkning og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden. Kilenotovervåking 2015nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber42 s.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2328]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record