Show simple item record

dc.contributor.authorSverdrup-Thygeson, Anne
dc.contributor.authorLaugsand, A.
dc.contributor.authorOlberg, Stefan
dc.date.accessioned2015-05-12T12:12:34Z
dc.date.accessioned2016-05-13T08:30:37Z
dc.date.available2015-05-12T12:12:34Z
dc.date.available2016-05-13T08:30:37Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSverdrup-Thygeson, A., Laugsand, A., Olberg, S. 2009. Oppfølging av handlingsplan for sinoberbille 2009. Kartlegging i Froland og Drangedal kommuner. - NINA Rapport 529. 22 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2102-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2389350
dc.description.abstractSverdrup-Thygeson, A., Laugsand, A., Olberg, S. 2009. Oppfølging av handlingsplan for sino-berbille 2009. Kartlegging i Froland og Drangedal kommuner. - NINA Rapport 529. 22 s. NINA og BioFokus har gjennomført en oppfølging av tiltakene i handlingsplanen for sinoberbille Cucujus cinnaberinus Scopoli, 1763 (Cucujidae), på oppdrag for Fylkesmannen i Telemark. Oppfølgingen har bestått i kartlegging av kjente og mulige nye lokaliteter i to kommuner, Drangedal (Telemark) og Froland (Aust-Agder). Informasjonsarbeid har også vært i fokus, i form av kontakt med skogbruksrepresentanter, lokalmedia der kartleggingen har foregått, utarbeiding av en populærvitenskapelig artikkel og en folder med informasjon om sinoberbillen og forvekslingsarter. Innledningsvis gjennomførte vi et pilotstudium der vi undersøkte grundig forskjellige treslag i ulike nedbrytningsstadier og med ulike diametre. Gjennom dette arbeidet fikk vi etablert en målrettet metodikk for videre søk, med minst mulig påvirkning av substratet. I årets kartleggingskommuner identifiserte vi områder med mye osp ved hjelp av MiS- og Naturtypedata. Deretter oppsøkte vi et utvalg av disse, og lette etter stokker av samme slag som pilotstudiet hadde vist at ga funn av sinoberbille. I slike stokker ble en liten andel bark løftet på for å se etter larver, pupper eller imagines av sinoberbille. I alt undersøkte vi 24 potensielle lokaliteter i Drangedal og 25 i Froland. Vi fant sinoberbillen i henholdsvis 14 og 21 av disse områdene. Tre av lokalitetene i Drangedal og to i Froland var kjent fra før. Totalt undersøkte vi 270 stokker (240 osp og 20 eik, de øvrige andre treslag) som var antatt å være egnet for sinoberbillen, og påviste tilstedeværelse av larver i 83 av disse. Kun fire voksne individer ble funnet. Resultatene indikerer at sinoberbillen i stor grad er i stand til å finne fram til og utnytte egnede stokker av nylig død osp i disse kommunene, som ligger i det som er antatt å være artens kjerneområde. Det er likevel ikke mulig å si noe om artens populasjonsutvikling - om populasjonene er i nedgang, stabile eller økende - ut fra disse dataene.nb_NO
dc.description.abstractSverdrup-Thygeson, A., Laugsand, A., Olberg, S. 2009. Follow-up of the Action Plan for Cucujus cinnaberinus 2009. Inventories in Froland and Drangedal municipalities. - NINA Report 529. 22 pp. The Norwegian Institute for Nature Research (NINA) and BioFokus have followed up on the actions suggested in the Action Plan for Cucujus cinnaberinus Scopoli, 1763 (Cucujidae). The work has consisted of surveying known and potential localities for the species in two municipalities, Drangedal (Telemark County) and Froland (Aust-Agder County). We have also sought to inform the public in general and the forest owners specifically, about the characteristics and the habitat demands of the beetle. We started out with a pilot study, investigating different types of substrate (tree species, diameters, decay stage) in order to establish a cost-efficient search method with minimum impact. We then used data from environmental surveys (MiS-mapping and the mapping of nature types) to search out areas with high density of aspen (Populus tremula). Some of these areas were investigated in situ, and suitable substrate was searched for occurrences of the beetle (larvae, pupae or imagines). We surveyed 24 potential localities in Drangedal and 25 in Froland, and found Cucujus cinnaberinus in 14 and 21 of these, respectively. Three of the localities in Drangedal and two in Froland was known beforehand. In total, we searched 270 logs and snags (240 of aspen, 20 oak (Quercus robur), the rest other tree species) that we judged as suitable for the species, and found C. cinnaberinus larvae in 83 of these. Only four imagines were found. The results indicate that C. cinnaberinus to a large extent are able to locate and develop in suitable logs/snags of recently dead aspen within the landscape in these two municipalities, which both are within what can be considered as the key area for the species. It is not possible to evaluate the population trends, e.g. whether the populations are stable, increasing or decreasing, from the present data.
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;529
dc.relation.uri
dc.subjectoppfølging av Handlingsplan for trua arternb_NO
dc.subjectsinoberbillenb_NO
dc.subjectCucujus cinnaberinusnb_NO
dc.subjectflatbillernb_NO
dc.subjectCucujidaenb_NO
dc.subjectospnb_NO
dc.subjectPopulus tremulanb_NO
dc.subjectFroland kommunenb_NO
dc.subjectAust-Agdernb_NO
dc.subjectDrangedal kommunenb_NO
dc.subjectTelemarknb_NO
dc.subjectfollow-up of the Action Plan for threatened speciesnb_NO
dc.subjectFlat Bark Beetlesnb_NO
dc.subjectaspennb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleOppfølging av handlingsplan for sinoberbille 2009. Kartlegging i Froland og Drangedal kommunernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-12T12:12:34Z
dc.identifier.cristin1238911
dc.relation.projectFylkesmannen i Telemarknb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record