Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Mejdell
dc.date.accessioned2015-05-12T10:31:31Z
dc.date.accessioned2016-05-13T08:04:44Z
dc.date.available2015-05-12T10:31:31Z
dc.date.available2016-05-13T08:04:44Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationLarsen, B. M. 2009. Forsøk med reetablering av elvemusling ved utsetting av ørret infisert med muslinglarver. - NINA Rapport 510. 18 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2082-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2389343
dc.description.abstractLarsen, B.M. 2009. Forsøk med reetablering av elvemusling ved utsetting av ørret infisert med muslinglarver. - NINA Rapport 510. 18 s. I et forsøk med reetablering av elvemusling ved utsetting av ørret infisert med muslinglarver ble det produsert noe over 15 000 muslinglarver første året i Hammerbekken nær Trondheim i Sør-Trøndelag. Dette var i overkant av det vi kunne ha forhåpninger om, og resultatet er opp-løftende. Muslinglarvene slapp seg av fiskens gjeller i løpet av andre halvdel av juni 2009, og etablerte seg forhåpentligvis jevnt fordelt langs en kilometer av Hammerbekkens nedre del. Med en antatt overlevelse på 5 % fram til 5-8 års alder kan dette tilsvare et teoretisk bidrag på 750 muslinger i bekken. Dette tilsvarer allerede en mangedobling av bestanden av elvemusling i Hammerbekken. Bestanden av elvemusling i Hammerbekken er sterkt truet i dag, og antall muslinger er mindre enn 30 individer til sammen. Handlingsplanen for elvemusling i Norge har som målsetting at det skal finnes elvemusling i livskraftige populasjoner i hele landet. Alle nåværende naturlige populasjoner skal opprettholdes eller forbedres. I et forsøk på å bevare og styrke bestanden av elvemusling i Hammerbekken ble det gjort forsøk med infeksjon av ørretunger før disse ble satt ut i bekken. Resultatene så langt ser lovende ut. Det er planlagt å følge opp dette tiltaket med tilsvarende kontrollerte infeksjoner av ørretunger i minst to år til. Om tiltaket fører til en vellykket og varig reetablering av muslinger i Hammerbek-ken er det for tidlig å si. En endelig evaluering av prosjektet vil vi ikke få før de første musling-ene har kommet opp av grusen der de lever nedgravd i de først leveårene. Avhengig av vekst-forholdene i bekken kan dette ta 5-10 år eller den tiden det tar til muslingene har nådd en leng-de på 10-30 mm. Å redde den fascinerende, men truede elvemuslingen krever systematisk og tålmodig arbeid i mange år før man får den endelige bekreftelsen på om tiltaket har vært vel-lykket. Elvemusling, muslinglarver, ørret, reetablering, Freshwater pearl mussel, mussel larvae, brown trout, reestablishmentnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;510
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/510.pdf
dc.subjectelvemuslingnb_NO
dc.subjectmuslinglarvernb_NO
dc.subjectørretnb_NO
dc.subjectreetableringnb_NO
dc.subjectfreshwater pearl musselnb_NO
dc.subjectmussel larvaenb_NO
dc.subjectbrown troutnb_NO
dc.subjectreestablishmentnb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleForsøk med reetablering av elvemusling ved utsetting av ørret infisert med muslinglarvernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-12T10:31:31Z
dc.source.pagenumber18 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1239275
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel