Show simple item record

dc.contributor.authorNæsje, Tor
dc.contributor.authorAronsen, Tonje
dc.contributor.authorUlvan, Eva Marita
dc.contributor.authorMoe, Karina
dc.contributor.authorFiske, Peder
dc.contributor.authorØkland, Finn
dc.contributor.authorØstborg, Gunnel Marie
dc.contributor.authorDiserud, Ola Håvard
dc.contributor.authorSkorstad, Leif
dc.contributor.authorSandnes, Tomas
dc.contributor.authorStaldvik, Frode
dc.coverage.spatialNamsen, Nord-Trøndelagnb_NO
dc.date.accessioned2015-09-18T10:58:36Z
dc.date.accessioned2016-05-09T12:57:50Z
dc.date.available2015-09-18T10:58:36Z
dc.date.available2016-05-09T12:57:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationNæsje, T.F., Aronsen, T., Ulvan, E. M., Moe, K., Fiske, P., Økland, F., Østborg, G., Diserud, O., Skorstad, L., Sandnes, T. & Staldvik, F. 2015. Villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden og Namsenvassdraget: Fangst, atferd og andeler rømt oppdrettslaks. 2012-2014. - NINA Rapport 1138. 106 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2760-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2388854
dc.description.abstractFangst, atferd og andeler av villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden og Namsenvass-draget har blitt undersøkt i årene 2012 til 2014. Hovedmålsettingen med undersøkelsene har vært å skaffe kunnskap slik at man kan gjøre sikrere beregninger av andelen rømt oppdrettslaks i lakseelver. De ulike delmålene har vært å:  Vurdere dagens metoder for beregning av andel rømt oppdrettslaks i gytebestan-der av villaks  Sammenligne andel rømt oppdrettslaks som fanges i fjordsystemet med andel som vandrer opp i Namsenvassdraget  Sammenligne fangst per innsats for rømt oppdrettslaks og villaks i elva  Sammenligne vandringsmønsteret til rømt oppdrettslaks og villaks i elva  Sammenligne fordeling og atferd til rømt oppdrettslaks og villaks i gytetida  Undersøke tidspunktet for innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Nams-fjorden  Forbedre grunnlaget for målrettet oppfisking av rømt oppdrettslaks i elva Sammenhenger mellom fangst i kilenot og fangst i Namsen Det var sammenheng mellom hvor mye vill mellomlaks og storlaks som fanges i kilenøtene Namsfjorden og fangstene i sportsfisket i Namsenvassdraget. Undersøkelser i 2013 indi-kerte en sammenheng med en forsinkelse på en uke fra kilenøtene til elvefangstene for mellomlaks og storlaks. Detaljerte undersøkelser i 2014 viste en sammenheng mellom fangst i kilenøtene og fangst per innsats i midtre deler av Namsen med en forsinkelse på ca. 9 dager for mellomlaks og ca. fem dager for storlaks. Kilenotovervåkning i sjøen kan derfor gi en tidlig indikasjon på mengden vill mellomlaks og storlaks i vassdraget Andeler rømt oppdrettslaks i kilenot- og elvefangster Det var 5,7 % og 5,0 % rømt oppdrettslaks i kilenotfangstene i henholdsvis 2013 og 2014. Mesteparten av den rømte oppdrettslaksen ble fanget i kilenøtene senere i sesongen enn villaksen. I 2013 ble 74 % av all oppdrettslaksen fanget i slutten av juli til medio august (ukene 31-33), mens i 2014 ble 52 % av all oppdrettslaks fanget i disse ukene. Namsen, Namsenvassdraget, Namsfjorden, Nord-Trøndelag, villaks, rømt oppdrettslaks, kilenotfangst, radiotelemetri, fangst per innsats, stangfiske, gytetid, atferd, andel i fangst, andel i bestandnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1138
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1138.pdf
dc.subjectNamsennb_NO
dc.subjectNamsenvassdragetnb_NO
dc.subjectNamsfjordennb_NO
dc.subjectNord-Trøndelagnb_NO
dc.subjectvillaksnb_NO
dc.subjectrømt oppdrettslaksnb_NO
dc.subjectkilonotefangstnb_NO
dc.subjectradiotelemetrinb_NO
dc.subjectfangst per innsatsnb_NO
dc.subjectstangfiskenb_NO
dc.subjectgytetidnb_NO
dc.subjectatferdnb_NO
dc.subjectandel i fangstnb_NO
dc.subjectandel i bestandnb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleVillaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden og Namsenvassdraget: Fangst, atferd og andeler rømt oppdrettslaks. 2012-2014nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-09-18T10:58:36Z
dc.source.pagenumber106 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1264564
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record