Show simple item record

dc.contributor.authorHeggberget, Tor Gravråk
dc.contributor.authorStaldvik, Frode
dc.contributor.authorSaksgård, Randi J.
dc.contributor.authorSandlund, Odd Terje
dc.contributor.authorHesthagen, Trygve H.
dc.contributor.authorKjellberg, Gøsta
dc.coverage.spatialNord-Trøndelag, Lierne, Røyrviknb_NO
dc.date.accessioned2015-03-20T08:30:40Z
dc.date.accessioned2016-05-09T06:06:52Z
dc.date.available2015-03-20T08:30:40Z
dc.date.available2016-05-09T06:06:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationHeggberget, T.G., Staldvik, F., Saksgård, R., Sandlund, O.T., Hesthagen, T. & Kjellberg, G. 2015. Kartlegging av fiskearter i og nær Tunnsjøen, med spesiell vekt på forekomst av hvitfinnet steinulke, Cottus gobio L.- NINA Rapport 1118. 17 s. + 2 vedleggnb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2740-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2388764
dc.description.abstractUnder prøvefiske med prøvegarnserier på mange stasjoner i strandsona i Tunnsjøen i august 2014 ble det fanget to eksemplarer av hvitfinnet steinulke nær Lauvtangen sørvest i innsjøen. Tunnsjøen drenerer til Namsen, og dette var en ny artsregistrering for dette vassdraget. Hvit-finnet steinulke er tidligere registrert i Muruelvvassdraget som drenerer mot Sverige, ca. 35 km i luftlinje sørøst for Tunnsjøen. For å registrere eventuelle andre forekomster av hvitfinnet steinulke i dette området gjennomførte vi prøvefiske i elver, bekker og innsjøer. Elektrisk fiskeapparat ble brukt i de fleste tilløpsbekker til Tunnsjøen samt i strandsona nær Lauv-tangen. Dessuten ble det prøvefisket med småmaskete garn i Ingelsvatnet, som er kilde for den bekken som renner ut i Tunnsjøen nær Lauvtangen. Limingen ligger nord for Tunnsjøen, og drenerte naturlig østover mot Sverige. I dag overføres vann fra Limingen til Tunnsjøen i tunell. Vi prøvefisket med elektrisk fiskeapparat i innløpsbekk til Limingen og den nå tørrlagte utløpsbekken fra Limingen, samt i et antall bekker og elver øst for Tunnsjøen, som alle dre-nerer østover mot Sverige. Det ble ikke fanget flere eksemplarer av hvitfinnet steinulke i dette fisket, unntatt i elva mellom Kvesjøen og Murusjøen, der forekomst av denne arten er kjent fra tidligere. Det omfattende prøvefisket med garn i Tunnsjøen ga heller ikke flere eksemplarer av denne arten. Disse resultatene, og intervjuer med lokale kjentfolk, tyder på at arten ikke forekommer andre steder i dette området enn det som tidligere var kjent, dvs. elva mellom Kvesjøen og Murusjøen, som ikke er i Tunnsjøens nedbørfelt. Dette kan tyde på at hvitfinnet ferskvannsulke nylig er spredd til Tunnsjøen, men at den ennå ikke hadde nådd å formere seg eller etablere en bestand. Det må likevel tas forbehold om at fravær av en art i et område er vanskelig eller umulig å bevise. Det er ikke kjent hvordan arten kan ha blitt spredd, men på bakgrunn av at ferskvannsulkene tradisjonelt har vært brukt som agn (levende eller død) ved krokfiske etter ørret, kan spred-ning i forbindelse med slik aktivitet være en mulighet. Hvitfinnet ferskvannsulke, fremmed art, prøvefiske, kartlegging, Lierne og Røyrvik kommuner, Nord-Trøndelag, Namsenvassdraget, County: Nord-Trøndelag, Cottus gobio, non-native species, Municipalities: Lierne and Røyrvik, Mapping of occurrencenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1118
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1118.pdf
dc.subjectNord-Trøndelagnb_NO
dc.subjectLierne og Røyrvik kommunernb_NO
dc.subjectNamsenvassdragetnb_NO
dc.subjectHvitfinnet ferskvannsulkenb_NO
dc.subjectfremmed artnb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectprøvefiskenb_NO
dc.subjectCottus gobionb_NO
dc.subjectnon-native speciesnb_NO
dc.subjectmapping of occurancenb_NO
dc.titleKartlegging av fiskearter i og nær Tunnsjøen, med spesiell vekt på forekomst av hvitfinnet steinulke, Cottus gobio L.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-03-20T08:30:40Z
dc.source.pagenumber17 s. + 2 vedleggnb_NO
dc.identifier.cristin1232986
dc.relation.projectMiljødirektoratetnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record