Show simple item record

dc.contributor.authorTangeland, Torvald
dc.date.accessioned2015-05-12T12:16:08Z
dc.date.accessioned2016-04-29T13:38:40Z
dc.date.available2015-05-12T12:16:08Z
dc.date.available2016-04-29T13:38:40Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationTangeland, T. 2009. 420 kV Kraftledning Ofoten – Balsfjord. Konsekvensutredning er for turisme og reiseliv. NINA Rapport 517. 72 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2089-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2388119
dc.description.abstractDenne rapporten redegjør for reiselivsinteresser i områdene mellom Ofoten transformatorsta-sjon i Narvik kommune i Nordland og Balsfjord transformatorstasjon i Balsfjord kommune i Troms og vurderer konsekvensene for disse interessene av en planlagt 420 kV kraftlinje gjen-nom dette området, samt riving av to 132 kV kraftledinger. I utredningen er utredningsområdet delt i tre; Ofoten transformatorstasjon til Kvandal transformatorstasjon, Kvandal transformator-stasjon til Bardufoss transformatorstasjon, og Bardufoss transformatorstasjon til Balsfjord transformatorstasjon. Tiltaket kan deles inn i to deler; bygging av ny 420 kV-ledning og riving av to 132 kV-ledninger. Det er hovedsklig et traséalternativ for den nye 420 kV-ledningen gjennom utredingsområdet, alternativ 1.0. Dette alternativet følger parallelt med dagens 420 kV-ledning på hele strekingen mellom Ofoten transformatorstasjon og Balsfjord transformatorstasjon. Ved både Kvernmo og Nedre Bardu er det to underalternativer henholdsvis 1.1 og 1.2 og 1.3 og 1.4 som fraviker pa-rallellføringen med dagens 420 kV-ledning på strekingen. Konsekvensene av å flytte dagens 420 kV-ledning til ny trasé (1.1, 1.2, 1.3 og 1.4) blir også vurdert. Byggingen av ny 420 kV-ledingen muliggjør å rive de to 132 kV-ledningene mellom Kvandal transformatorstasjon og Straumsmo transformatorstasjon. Rapporten er basert på innsamlede data, rapporter og reiselivsstatistikk, intervjuer med repre-sentanter for bedrifter, organisasjoner og regionale og kommunale myndigheter, og faglittera-tur. Datagrunnlaget for verdivurderingene av reiselivsnæringen i området vurderes som meget godt. Grunnlaget for å vurdere virkninger og konsekvens av kraftlinjen vurderes som svakt og det er betydelig usikkerhet knyttet til disse vurderingene for reiselivsnæringen. Metodikken er basert på en ”standardisert” og systematisk prosedyre for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og etterprøve. Vi benytter en meto-dikk beskrevet i Statens vegvesens håndbok 140 (2006) og DN håndbok nr 18-2001 (om fri-luftsliv), tilpasset bruk på reiselivsinteressene. I utredningen søker vi å avdekke konsekvensene av å etablere en ny 420 kV-kraftledning pa-rallelt med en allerede eksisterende 420 kV-kraftledning. Vi tar ikke sikte på å vurdere den samlede effekten av de to 420 kV-ledningene opp i mot en situasjon der ingen av dem var der. I 0-alternativet går det en 420 kV-kraftledning langs hele den planlagte traséen. Dette medfører at konsekvensgraden blir lav på svært mange steder i utredingsområdet. Rivingen av de 132 kV-ledningene mellom Kvandal transformatorstasjon og Straumsmo transformatorstasjon vil kunne ha en positiv effekt på utredingstemaet. Konsekvensutredning, turisme, reiseliv, friluftsliv, fritidsboliger, kraftlinje, Ofoten, Balsfjord, Nordland, Troms, impact assessment, tourism, second homes, powerlinesnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;517
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/517.pdf
dc.subjectkonsekvensutredningnb_NO
dc.subjectturismenb_NO
dc.subjectreiselivnb_NO
dc.subjectfritidsboligernb_NO
dc.subjectkraftlinjenb_NO
dc.subjectOfotennb_NO
dc.subjectBalsfjordnb_NO
dc.subjectNordlandnb_NO
dc.subjectTromsnb_NO
dc.subjectimpact assessmentnb_NO
dc.subjecttourismnb_NO
dc.subjectsecond homesnb_NO
dc.subjectpowerlinesnb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.title420 kV Kraftledning Ofoten – Balsfjord. Konsekvensutredning er for turisme og reiselivnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-12T12:16:08Z
dc.source.pagenumber72 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1238956
dc.relation.projectStatnett SFnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record