Show simple item record

dc.contributor.authorWalseng, Bjørn
dc.contributor.authorJerstad, Kurt
dc.date.accessioned2015-05-13T07:43:32Z
dc.date.accessioned2016-04-28T13:21:10Z
dc.date.available2015-05-13T07:43:32Z
dc.date.available2016-04-28T13:21:10Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationWalseng, B. & Jerstad, K. 2009. Vannføring og hekking hos fossekall - . NINA Rapport 453. 26 s.
dc.identifier.isbn978-82-426-2021-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2387824
dc.description.abstractUtgangspunktet for rapporten var å undersøke om det er mulig å benytte vannføringsdata sammen med data på forekomst og hekkesuksess for å kunne prediktere en ”minstevannfø-ring” for at fossekallen (Cinclus cinclus) skal hekke. Prosjektet har basert seg på fossekalldata fra Lyngdalsvassdraget i Vest-Agder der bestanden har vært undersøkt siden 1975 og overvå-ket siden 1978. I overvåkingen er registrert alle hekkende par, individbestemt alle hekkefugler og unger, samt registrert hekkesuksess på de drøyt 150 hekkelokalitetene. Det ble fokusert på hekkeperioden med vurdering av følgende forhold; i) Beregne hekkesuksess i forhold til reir-nedbørfeltenes størrelse. ii) Hvordan vil lav vannføring oppleves visuelt ved reirplassen? iii) Se på enkeltår om hvorvidt det er sammenheng mellom lengre perioder med liten vannføring og evt hekking/hekkesuksess. iv) Teste forskjellige variabler, herunder vannføring, opp mot be-standsvariasjoner mellom år. Det viste seg vanskelig å komme med en generell konklusjon først og fremst på grunn av at redusert vannføring visuelt vil gi seg høyst forskjellig utslag av-hengig av bekkens utforming. Overføringsverdien fra det som skjer ved en hekkelokalitet med naturlig liten vannføring og til situasjonen i en større elv gitt samme vannføring er liten. En ge-neralisering med hensyn til hvor stor vannføring som kreves for at fossekallen skal hekke, er derfor svært vanskelig. Hver hekkelokalitet som blir berørt bør vurderes individuelt. fossekall,vannføring, småkraft verk, hekkesuksess, dipper, waterflow, mini hydropower, nesting successnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;453
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/453.pdf
dc.subjectfossekallnb_NO
dc.subjectvannføringnb_NO
dc.subjectsmå kraftverknb_NO
dc.subjecthekkesuksessnb_NO
dc.subjectdippernb_NO
dc.subjectwaterflownb_NO
dc.subjectmini hydropowernb_NO
dc.subjectnesting successnb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleVannføring og hekking hos fossekallnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-13T07:43:32Z
dc.source.pagenumber26 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1240474
dc.relation.projectNVEnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record