Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik
dc.contributor.authorForseth, Torbjørn
dc.contributor.authorKvingedal, Eli
dc.contributor.authorThorstad, Eva Bonsak
dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Mejdell
dc.contributor.authorHvidsten, Nils Arne
dc.contributor.authorFiske, Peder
dc.coverage.spatialNumedalen, Numedalslågennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-05T12:44:48Z
dc.date.accessioned2016-04-26T13:18:04Z
dc.date.available2014-12-05T12:44:48Z
dc.date.available2016-04-26T13:18:04Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationNINA rapport. 89 p. Norsk institutt for naturforskning, 2012nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2388-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2387446
dc.description.abstractI 2001 ble det gitt ny konsesjon for fortsatt regulering av Numedalslågen. Fornyet konsesjon medførte et nytt manøvreringsreglement, hvor hensynet til laks ble spesielt vektlagt. Som et ledd i å oppfylle konsesjonsvilkårene, fikk Norsk institutt for naturforskning (NINA) i 2003 et oppdrag fra Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) med følgende formål: • Gjennomføre undersøkelser innenfor de vannføringer som er fastsatt i manøvrerings-reglementet over laksens oppvandring til – og utvandring fra – vassdraget samt lak-sens overlevelse, som grunnlag for eventuelle endringer av reglementet etter 10 år. I dette arbeidet har hovedfokuset vært å avdekke om dagens reglement har gitt endrede for-hold for laksens vandring og overlevelse sett i forhold til det tidligere reglementet (fløtningsreg-lementet). I tillegg er det gjort en vurdering av om dagens reglement er gunstig for laksen, ba-sert på generell kunnskap om laksens behov gjennom året. Laksens oppvandring ble studert ved å radiomerke fisk fanget i Larvikfjorden, og å registrere deres oppvandring i vassdraget ved hjelp av en kombinasjon av automatiske lyttestasjoner, manuelle peilinger og rapportering av gjenfangster. Viktige vandringsforsinkende fosser (vand-ringshindre) og stryk ble identifisert, og laksens passering av disse ble relatert til miljøforhold. I de to årene 2003 og 2007 ble det til sammen merket 113 laks. Undersøkelser av smoltens ut-vandring ble gjennomført i årene 2003, 2004 og 2005 ved at smolt ble fanget med to smolt-skruer i nedre del av vassdraget. Det ble utviklet modeller som beskriver utvandringen ut fra miljøforhold. På grunn av lave fangster i smoltskruene ble det vurdert at det ikke var praktisk mulig å bruke fangst-gjenfangstmetode til å estimere antall utvandrende smolt, som opprinnelig var planlagt brukt til å studere endringer i lakseproduksjon (temaet «overlevelse» i formålet). Laksens overlevelse ble i stedet vurdert basert på ungfiskundersøkelser ved elfiske (2003, 2006 og 2009, som kan sammenlignes med historiske data fra 1984, 1985 og 1986), garnfiske (2004) og drivnotfiske (2005, 2006, 2009 og 2010), og ved analyser av innsig av voksenlaks estimert fra fangststatistikk. I tillegg ble effekten av reguleringen av vassdraget og manøvre-ringsreglementene vurdert ut fra generell kunnskap om effekter av vassdragsreguleringer på oppvandring, utvandring og smoltproduksjon. Det ble også gjennomført et litteraturstudium på potensielle effekter av konkurrerende fiskearter, med vekt på gullbust og sandkryper. For å vurdere hvordan dagens reglement påvirker oppvandring av voksenlaks og utvandring av smolt sammenlignet med det tidligere reglementet, ble det gjennomført produksjonssimulering-er som ga daglig vannføring og vanntemperatur under de to reglementene for perioden 2001 til 2009. Disse simuleringene ble gjennomført av SWECO Norge AS og Statkraft Energi AS i samarbeid med SINTEF Energiforskning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;793
dc.subjectVestfoldnb_NO
dc.subjectNumedalennb_NO
dc.subjectNumedalslågennb_NO
dc.subjectfisknb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectørretnb_NO
dc.subjectgullbustnb_NO
dc.subjectsandkrypernb_NO
dc.subjectetterundersøkelsenb_NO
dc.subjectvassdragsreguleringnb_NO
dc.subjectfishnb_NO
dc.subjectatlantic salmonnb_NO
dc.subjectbrown troutnb_NO
dc.subjectdacenb_NO
dc.subjectgudgeonnb_NO
dc.subjectenvironmental impact studynb_NO
dc.subjecthydropower regulationnb_NO
dc.titleLaksen i Numedalslågen. Evaluering av manøvreringsreglementnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-05T12:44:48Z
dc.source.pagenumber89 s.nb_NO
dc.identifier.cristin917444
dc.relation.projectNumedals-Laugens Brugseierforeningnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel