Show simple item record

dc.contributor.authorDiserud, Ola Håvard
dc.contributor.authorFiske, Peder
dc.contributor.authorHindar, Kjetil
dc.date.accessioned2014-12-05T12:43:46Z
dc.date.accessioned2016-04-22T13:31:20Z
dc.date.available2014-12-05T12:43:46Z
dc.date.available2016-04-22T13:31:20Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationDiserud, O.H., Fiske, P. & Hindar, K. 2012. Forslag til kategorisering av laksebestander som er påvirket av rømt oppdrettslaks - NINA Rapport 782. 32 s + vedlegg.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2377-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2387050
dc.description.abstractVi har laget en modellbasert analyse av hvordan villaksbestander (Salmo salar) er blitt påvirket av rømt oppdrettslaks i løpet av årene 1989-2009, og et forslag til trusselkategorisering på grunnlag av den modellbaserte analysen. Påvirkningen er beregnet ut fra registrerte andeler rømt oppdrettslaks i elvene i perioden 1989-2009, kunnskap om gytesuksess til oppdrettslaks i naturen, og modellering av utviklingen basert på gjennomsnittsverdier for andelen rømt oppdrettslaks og deres relative suksess i konkurranse med villaks. Modellen beregner hvor stor andel av rekruttene etter hver gyting som har villaksbakgrunn, oppdrettslaksbakgrunn, eller en blanding av de to. Modellberegningene viser at andelen gytefisk med villaksbakgrunn er redusert i mange elver Norge, blant de 99 elvene som er kategorisert. Det fins spesielt utsatte bestander i alle regioner, særlig i Hordaland og Troms. Flest lite påvirkete bestander fins på Jæren, i Trondheimsfjorden og i Finnmark. I typiske oppdrettsområder ser det ut til at smålakselver (med liten vannføring) er mindre påvirket av rømt oppdrettslaks enn større vassdrag.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;782
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectakvakulturnb_NO
dc.subjectrømt oppdrettslaksnb_NO
dc.subjectfiskeforvaltningnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjecttrusselkategorinb_NO
dc.subjectsalmo salarnb_NO
dc.subjectatlantic salmonnb_NO
dc.subjectaquaculturenb_NO
dc.subjectescaped farmed salmonnb_NO
dc.subjectfisheries managementnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectthreat categorynb_NO
dc.subjectSalmo salarnb_NO
dc.titleForslag til kategorisering av laksebestander som er påvirket av rømt oppdrettslaksnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-05T12:43:50Z
dc.source.pagenumber32 s. + vedleggnb_NO
dc.identifier.cristin889040
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record