Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDervo, Børre Kind
dc.coverage.spatialNorway, Buskerudnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-05T12:42:26Z
dc.date.accessioned2016-04-19T12:42:49Z
dc.date.available2014-12-05T12:42:26Z
dc.date.available2016-04-19T12:42:49Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationDervo, B.K. 2012. Forekomst av salamander i Lier kommune. Lokaliteter i Gullaug - Lahellområdet. NINA Rapport 896. 27 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2496-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2386331
dc.description.abstractDenne rapporten beskriver arbeidet med å kartlegge og overvåke forekomsten av småsala-mander, Triturus vulgaris, og storsalamander, Triturus cristatus, i Lier kommune i Buskerud i regi av Norsk institutt for naturforskning. Alle kjente eksisterende ynglelokaliteter i Lier kommu-ne som har eller har hatt ynglende bestander av små- eller storsalamander er beskrevet i rap-porten. Videre gir rapporten en beskrivelse av metoder og innsamlingsinnsats. Det er siden begynnelsen av 1990-tallet registrert 54 ynglelokaliteter for små- og/eller storsa-lamander. Det er 24 lokaliteter med kun småsalamander og 30 med både små- og storsala-mander. Av de 30 kjente lokalitetene med storsalamander er det en lokalitet med usikker be-standsstatus pga. delvis igjenfylling med påfølgende gjengroing og en lokalitet hvor storsala-mander ikke lenger er registrert. I rapporten blir 7 lokaliteter beskrevet litt mer detaljert. Det er to lokaliteter som ikke har yng-lende bestand av små- og eller storsalamander, det er 4 med både små- og storsalamander og det er en lokalitet med tidligere forekomst av begge arter. Lahelldammen har den største sala-manderbestanden av lokalitetene som er nærmere beskrevet. Denne bestanden er trolig i stor grad isolert fra de andre pga. veger med stor trafikk. De tre andre lokaliteten har små til mid-dels store bestander av salamander.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;896
dc.subjectLiernb_NO
dc.subjectBuskerudnb_NO
dc.subjectsmåsalamandernb_NO
dc.subjectTriturus vulgarisnb_NO
dc.subjectstorsalamandernb_NO
dc.subjectTriturus cristatusnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.titleForekomst av salamander i Lier kommune. Lokaliteter i Gullaug - Lahellområdetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-05T12:42:26Z
dc.source.pagenumber27 s.nb_NO
dc.identifier.cristin963391
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel