Show simple item record

dc.contributor.authorDijk, Jiska Joanneke van
dc.contributor.authorMay, Roelof Frans
dc.contributor.authorHamre, Øyvind
dc.contributor.authorSolem, May I.
dc.date.accessioned2014-12-05T10:40:21Z
dc.date.accessioned2016-04-06T13:13:42Z
dc.date.available2014-12-05T10:40:21Z
dc.date.available2016-04-06T13:13:42Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationVan Dijk, J., May, R., Hamre, Ø. og Solem, M.I. 2013. Fallvilt og avlivede dyr av oter, årsrapport for 2012 inklusive bestandstetthetsindeks. - NINA Rapport 945, 22 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2550-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2384311
dc.description.abstractMål Hensikten med oterfallviltprosjektet er å bearbeide otermateriale som samles inn av NINA og dermed videreføre tidsserien som startet i 1987. Denne rapporten oppdaterer tidsserien med materiale som ble mottatt i 2012. I tillegg inneholder rapporten resultatene fra tetthetsindeksanalysene. Oversikt over materialet som ble journalført i 2012: 1. NINA mottok materiale fra 67 otre i 2012. Totalt er det nå registrert informasjon om 4797 otre som døde i vill tilstand i perioden 1970-2012. 2. Otrene som ble registrert i 2012, døde i årene 2006-2012. 3. Tilveksten i materialet i 2012 var alle fra kystfylker, fra Hordaland til Troms samt en oter fra Hedmark. 4. I materialet som ble registrert i 2012 og som hadde opplysninger om kjønn var det 38 hanner (62 %) og 23 hunner (38 %). Oppdatering av tidsserier mht. antall otre per fylke Siden midten av 1990-tallet har andelen otre innsendt fra Vestlandet økt, mens andelen av innsendte otre fra Nord-Norge har avtatt omtrent tilsvarende. Midt-Norges andel har vært relativt uendret. Nesten alle innsendte otre kommer fra kyst- og fjordstrøk. Tetthetsindeks Den relative bestandstetthetsindeksen, som er basert på antall otre registrert i Fallviltregisteret i et femårs-tidsvindu kombinert med miljøparametere i kommunene der de ble funnet, har gått ned i Norge fra år 2000 og frem til 2010, med den desidert raskeste nedgangen i perioden 2006 – 2010. Bestanden ser ut til å ha stabilisert seg i 2012; noe som kun kan bekreftes om noen år. Vi vet ikke årsaken til nedgangen i antall registrerte otre i Fallviltregisteret; dette kan enten gjenspeile minket interesse for å registrere funn eller en reell endring i oterbestanden.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;945
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/945.pdf
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectoternb_NO
dc.subjectLutra lutranb_NO
dc.subjectMammalianb_NO
dc.subjectMustelidaenb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjecttetthetsindeksnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectotternb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectdensity indexnb_NO
dc.titleFallvilt og avlivede dyr av oter, årsrapport for 2012 inklusive bestandstetthetsindeksnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-05T10:40:21Z
dc.source.pagenumber22 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1047035
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record