Show simple item record

dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorAndersen, Roy
dc.date.accessioned2015-05-11T06:49:41Z
dc.date.accessioned2016-04-05T12:41:51Z
dc.date.available2015-05-11T06:49:41Z
dc.date.available2016-04-05T12:41:51Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationBrøseth, H., & Andersen, R. 2009. Vurderinger knyttet til overvåking av ynglelokaliteter hos jerv i Sverige og Norge. - NINA Rapport 437. 31 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2003-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2384024
dc.description.abstractBrøseth, H., & Andersen, R. 2009. Vurderinger knyttet til overvåking av ynglelokaliteter hos jerv i Sverige og Norge. - NINA Rapport 437. 31 s. I både Norge og Sverige er det en uttalt målsetting om at overvåkingsmetodikken for å registre-re ynglende jerv og de vurderingskriteriene som benyttes skal være mest mulig lik i de to lan-dene, slik at resultatene skal være direkte sammenlignbare. Med bakgrunn i de strukturelle endringene og endringer i vurderingskriteriene som har blitt gjennomført innen yngleregistre-ringen av jerv i både Sverige og Norge de senere årene har Naturvårdsverket og Direktoratet for naturforvaltning i samarbeid initiert en sammenlignende gjennomgang av overvåkingen av ynglende jerv i de to landene i 2008. Dette for at man i størst mulig grad skal kunne tilretteleg-ge for en enhetlig overvåking av den svensk-norske jervbestanden. I perioden 2003-2008 har antallet jerveynglinger i Sverige og Norge variert fra 104 til 162. An-delen dokumenterte yngling (säker föryngring) i overvåkingsarbeidet varierer fra 43-86% mel-lom land og år i denne perioden. Forskjellene mellom landene i vurderingskriteriene som be-nyttes i registreringene i dag gjør at vi mener at overvåkingsresultatene på ynglende jerv ikke lengre nødvendigvis er direkte sammenlignbare mellom Sverige og Norge. I denne rapporten gjennomgås detaljert datamaterialet innsamlet under yngleregistreringene av jerv i 2008 i Sverige og Norge. Det gis en rekke vurderinger og anbefalinger knyttet til over-våkingssystemene i de to landene når det gjelder kriteriebruk, etterprøvbarheten av overvå-kingsresultatene og datasystemer. I denne sammenhengen kan man merke seg den lave an-delen av ynglingene i Sverige i 2008 som lar seg verifisere (34%), sammenlignet med i Norge (94%). Regionale forskjeller i anvendelsen av vurderingskriteriene og ikke enhetlig registrering av overvåkingsdata i databasesystemet Rovdjursforum er to av grunnene til at det foreslås innføring av et nasjonalt kvalitetssikringsnivå i overvåkingen av ynglelokaliteter hos jerv i Sverige. Lettere koordinering og sammenligning mellom Sverige og Norge er et annet argument for dette. Jerv, Gulo gulo, yngleregistrering, overvåking, overvåkingsprogram, bestandsutvikling, Norge, Sverige, Wolverine, Gulo gulo, monitoring, reproductions, population size, Norway, Swedennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;437
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/437.pdf
dc.subjectjervnb_NO
dc.subjectgulo gulonb_NO
dc.subjectyngleregistreringnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectovervåkingsprogramnb_NO
dc.subjectbestandsutviklingnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectSverigenb_NO
dc.subjectwolverinenb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectreproductionsnb_NO
dc.subjectpopulation sizenb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectSwedennb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleVurderinger knyttet til overvåking av ynglelokaliteter hos jerv i Sverige og Norgenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-11T06:49:41Z
dc.source.pagenumber31 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1240847
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record