Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Mejdell
dc.contributor.authorKarlsson, Sten
dc.date.accessioned2016-04-05T11:16:16Z
dc.date.available2016-04-05T11:16:16Z
dc.date.issued2016-04-05
dc.identifier.isbn978-82-426-2902-9
dc.identifier.issn2464-2797
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383993
dc.description.abstractLarsen, B.M. & Karlsson, S. 2016. Elvemusling i Hogstadåna/Kvednabekken i Ims-Lutsivassdraget, Rogaland. - NINA Kortrapport 15. 20 s. Det ble bare påvist én levende elvemusling i Hogstadåna i 2015. Med en populasjonsstørrelse på <5 individ og en suboptimal vannkvalitet selv for voksne muslinger, er det bare et tidsspørsmål før bestanden må regnes som utdødd. Hogstadåna ble nevnt som en av flere perle-elver i Rogaland allerede på 1700-tallet, og det har vært en moderat stor bestand i bekken fram til 1990-tallet eller begynnelsen av 2000-tallet. Fles-teparten av muslingene skal ha blitt observert på en om lag fem hundre meter lang strekning i nedre del, men ovenfor bebyggelsen som ligger der i dag. Dette ble bekreftet ved en kartlegging av Hogstadåna i desember 2015 med funn av muslingskall eller rester av skall langs hele denne strekningen. Men det ble bare observert ett levende individ, og bestanden må karakteriseres som kraftig redusert og i realiteten nær utryddet i dag. Årsaken til den kraftige nedgangen i antall muslinger er sammensatt, men endringer i arealbruk, masseuttak med avrenning mot Hogstadåna, beiteareal for husdyr langs store deler av bekken samt overgjødsling i nedslagsfeltet har bidratt til dette. Hogstadåna hadde en konsentrasjon av total fosfor og total nitrogen på henholdsvis 300 og 2580 μg/l i desember 2015, og i henhold til vannforskriftens klassifikasjonssystem for vann har Hogstadåna svært dårlig vannkvalitet. Utfra en summert relativ sannsynlighet for genetisk tilordning til ørretmusling-bestander på 97,9% sammenliknet med en genetisk tilordning til laksemusling-bestander på 2,1%, er det mest sannsynlig at elvemuslingen i Hogstadåna er en ørretmusling. Det er også sannsynlig at elve-muslingen i Hogstadåna har tilnærmet felles genetisk opphav med musling i Svilandskanalen og Svia i øvre del av Ims-Lutsivassdraget.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Kortrapport;15
dc.subjectNINA Kortrapportnb_NO
dc.subjectelvemuslingnb_NO
dc.subjectutbredelsenb_NO
dc.subjectlengdenb_NO
dc.subjectgenetikknb_NO
dc.subjectIms-Lutsivavassdragetnb_NO
dc.subjectRogalandnb_NO
dc.subjectfreshwater pearl musselnb_NO
dc.subjectdistributionnb_NO
dc.subjectlengthsnb_NO
dc.subjectgeneticsnb_NO
dc.subjectRiver Ims-Lutsinb_NO
dc.subjectRogaland countynb_NO
dc.titleElvemusling i Hogstadåna/Kvednabekken i Ims-Lutsivassdraget, Rogalandnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber20 s.nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet M-524 | 2016nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Kortrapport [72]
    Tilbakemeldinger til oppdragsgiver underveis i prosjektet. Er enklere i formen enn de øvrige NINA-seriene.

Show simple item record