Show simple item record

dc.contributor.authorDervo, Børre Kind
dc.contributor.authorMuseth, Jon
dc.date.accessioned2014-12-05T10:43:08Z
dc.date.accessioned2016-04-04T13:24:34Z
dc.date.available2014-12-05T10:43:08Z
dc.date.available2016-04-04T13:24:34Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationDervo, B.K. og Museth, J. 2013. Elvesportsaktiviteten i Ottaelva - Ringvirkninger av aktiviteten og vurdering av avbøtende tiltak ved en eventuell bygging av Nedre Otta Kraftverk - NINA Rapport 949. 29 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2554-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383815
dc.description.abstractOmsetningen som er knyttet til turistenes deltakelse i elvesportsaktiviteter i Ottaelva nedenfor Eidefoss, ble for 2012 beregnet til i underkant av 5 millioner. Det var 1 858 gjester som deltok på raftingaktiviteter og 280 på elvepadling i regi av kommersielle bedrifter. Aktiviteten i Ottaelva utgjorde rundt 15 prosent av den samlede aktiviteten til de kommersielle bedriftene (både Otta og Sjoa). I tillegg kom arrangementer og aktiviteter til frivillige organisasjoner. Det siste er estimert til rundt 750 gjestedøgn til en verdi av rundt 0,8 millioner kroner. Verdien av ikke registrerte aktiviteter (egenorganisert rafting og elvepadling) er anslått til 0,4 millioner kroner. Utviklingen i antall gjester hos de kommersielle elvesportsbedriftene har økt med rundt 10 prosent i perioden 2008 til 2012, mens aktivitetene i Ottaelva økte med 24 prosent. Rundt 98 prosent av elvesportsutøverne var tilreisende turister. Verdien av et gjestedøgn hos de kommersielle bedriftene ble estimert til 1 400 kroner. Elvesportsbedriftene vurderer at den viktigste konsekvensen ved en eventuell utbygging av Nedre Otta kraftverk, er at Ottaelva faller bort som et eget padle- og raftingprodukt. Dette begrunnes med at den foreslåtte minstevannføringen på 30 m3/s er for liten til at Ottaelva blir attraktiv og sikker for elvepadling og rafting, og faren for kollisjoner under rafting og padling på lav vannføring blir ekstra stor fra Åsåren bru og nedover Åsårenjuvet. Restvannføringen blir for uforutsigbar til at Ottaelva kan markedsføres som et eget produkt, og Ottaelva vil kunne falle bort som en viktig opplærings- og rekrutteringselv for elvepadling og rafting. Utbygger hevder at Ottaelva i stor grad vil kunne beholde sin funksjon som erstatningselv ved for høy vannføring i Sjoa. Utbygger mener også at nedre del av elva fra tunnelutløp til Otta sentrum fortsatt bør kunne brukes som treningselv, gitt at det blir adkomstmuligheter. De sier at nedre delen bør ha sin funksjon når det gjelder introduksjon til rafting for nybegynnere, familier og aldersgruppen 7-15 år, selv med redusert vannføring. Utbygger tror at det i utgangspunktet ikke vil medføre økt risiko å passere tunnelutløpet. Dersom flytting av utløpet lenger opp i hølen er noe som er gunstig for bruken av dette området, kan utbygger vurdere dette. Utbygger vil legge til rette for adkomst nedenfor tunnelutløpet slik at raftingturene kan starte her. Utbygger vil gjerne se på muligheten for fysisk justering av elveløpet, f.eks fra Åsåren bru og nedover Åsårenjuvet til tunnelutløpet. Utbygger mener at å sikre vannføringen på regulert strekning som raftingselskapene mener er nødvendig for god og trygg rafting, vil innebære for stort produksjonstap. De er villig til å diskutere med elvesportsbedriftene en mer tilpasset minstevannføring. Det viktigste avbøtende tiltaket vil være å få en bedre tilpasset minstevannføring til elvesportsbedriftene. Et alternativ til en økt "statisk" minstevannføring gjennom døgnet kan være å øke minstevannføringen i den perioden på døgnet som bedriftene i dag har størst aktivitet i Ottaelva. Elvesportsbedriftene har sin hovedaktivitet i Ottaelva mellom kl 1100 og 1700. Et annet viktig tiltak vil trolig være å se på den fysiske utformingen av vanskelige partier av elva ved lav vannføring. Turistproduktet kan også forbedres ved å gjøre utbedringer både i startområde for turene og i ilandstigningsområde i Otta sentrum. Videre er det viktig å vurdere nærmere plassering og utforming av utløpstunnelen ved Åsåren, slik at hensynet til elvesportsaktivitetene i størst mulig grad blir ivaretatt.nb_NO
dc.description.abstractRevenues associated with tourists' participation in water sports activities in Otta river below Eidefoss, was estimated to approximately 5 million NOK in 2012. 1 858 users attended the rafting activites and 280 the kayaking activities run by commercial companies. The activity in Otta River accounted for about 15 percent of the total activity of the commercial rafting companies operating in Otta and Sjoa river. The proposed hydropower development will affect a river section of approximately 10 km and providing an output of 316 GWh. The commercial companies express that the proposed minimum flow of 30 m3 /s is too small for Otta river to be an attractive and safe river for rafting and kayaking. This river section is important as a family product and for recruitment to river sports. To reduce the negative effects it is proposed to release a minimum flow during the active period for commercial river sports, i.e. between 11 AM and 5 PM (6 hours). Combined with some physical adjustment of the river bed in some areas, improved starting and landing facilities and moving the power station outlet upstreams this will reduce the negative impact substantially. These measures will have small biological effects on aquatic insects, fish and angling when assuming that the changes in water level are some 10-15 cm per hour.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;949
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/949.pdf
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectOttaelva i Opplandnb_NO
dc.subjectfriluftslivnb_NO
dc.subjectelvesportnb_NO
dc.subjectraftingnb_NO
dc.subjectkajakkpadlingnb_NO
dc.subjectkonsekvensutredningnb_NO
dc.subjectreiselivnb_NO
dc.subjectringvirkningernb_NO
dc.subjectimpact assessment of hydropower developmentnb_NO
dc.subjectoutdoor activitynb_NO
dc.subjectraftingnb_NO
dc.subjectkayakingnb_NO
dc.titleElvesportsaktiviteten i Ottaelva - Ringvirkninger av aktiviteten og vurdering av avbøtende tiltak ved en eventuell bygging av Nedre Otta Kraftverknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-05T10:43:08Z
dc.source.pagenumber29 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1038893
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record