Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEvju, Marianne
dc.contributor.authorStange, Erik
dc.contributor.authorBerger, Anna Lise
dc.contributor.authorBlumenrath, Stefan
dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.contributor.authorOlsen, Siri Lie
dc.contributor.authorSkarpaas, Olav
dc.contributor.authorStabbetorp, Odd E.
dc.contributor.authorStöckmann, Friederikke
dc.contributor.authorSverdrup-Thygeson, Anne
dc.date.accessioned2016-03-07T10:01:49Z
dc.date.available2016-03-07T10:01:49Z
dc.date.issued2016-03-07
dc.identifier.isbn978-82-426-2885-5
dc.identifier.issn0804-421X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2381620
dc.description.abstractNINA Temahefte 65. Når artenes leveområder splittes opp - eksempler fra øyene i indre Oslofjord. Sluttrapport fra strategisk instituttsatsing (SIS) 2011-2015. Dette temaheftet oppsummerer en del av resultatene i prosjektet «Management of biodiversity and ecosystem services in spatially structured landscapes», en Strategisk instituttsatsning finansiert av Norges forskningsråd (NFR-prosjekt 208434/F40). I prosjektets ene arbeidspakke, «Spatial dynamics of threatened species and their critical habitat resources», har vi jobbet med sjeldne og truede arter i sjeldne naturtyper. Gjennom flere år har NINA, i samarbeid med Naturhistorisk museum ved UiO, Norsk institutt for bioøkonomi og Institutt for naturforvaltning ved NMBU, kartlagt artsmangfoldet i en rekke hotspot-habitater gjennom ARKO-prosjektet (http://www.nina.no/Miljøovervåking/Rødlistearter-ARKO). I dette prosjektet har vi jobbet videre med tre av hotspot-habitatene, åpen grunnlendt kalkmark, hule eiker og kalklindeskog. Vi har supplert eksisterende data med ny datainnsamling og nye analyser og undersøkt betydningen av habitatets fordeling i landskapet for artsmangfoldet. Dette temaheftet fokuserer på åpen grunnlendt kalkmark. Vi har sett på den historiske utviklingen av arealer av åpen grunnlendt kalkmark på en del av øyene i indre Oslofjord, hvilke endringsprosesser som er viktige, og på hvordan artsmangfoldet av karplanter og insektgruppa sikader varierer når lokalitetene blir mindre eller mer isolerte. Vi har lagt vekt på en enkel og illustrert framstilling av resultatene fra prosjektet og henviser de som er interesserte i detaljer til litteraturlista bakerst i heftet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Temahefte;65
dc.subjectNINA Temahefte
dc.titleNår artenes leveområder splittes opp - eksempler fra øyene i indre Oslofjord. Sluttrapport fra strategisk instituttsatsing (SIS) 2011-2015nb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.source.pagenumber49 s.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Temahefte/NINA Special Report [87]
    Heftene utarbeides etter behov og serien favner svært vidt; fra systematiske bestemmelsesnøkler til informasjon om viktige problemstillinger i samfunnet.

Vis enkel innførsel