Show simple item record

dc.contributor.authorUgedal, Ola
dc.contributor.authorSundt, Håkon
dc.contributor.authorHvidsten, Nils Arne
dc.contributor.authorJohnsen, Bjørn Ove
dc.contributor.authorUlvan, Eva Marita
dc.contributor.authorZinke, Peggy
dc.date.accessioned2014-12-04T13:52:14Z
dc.date.accessioned2016-02-25T09:30:30Z
dc.date.available2014-12-04T13:52:14Z
dc.date.available2016-02-25T09:30:30Z
dc.date.issued2013-02
dc.identifier.citationUgedal, O., Sundt, H., Hvidsten, N.A., Johnsen, B.O., Ulvan, E.M. & Zinke, P. Utfall av Trollheim kraftverk i april 2012. Effekter på fiskebestandene i Surna. - NINA Rapport 922. 35 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2526-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2380438
dc.description.abstractPå grunn av et uhell stanset Trollheim kraftverk i Surna mandag 9. april 2012 kl. 13:13. Utfallet førte til at vannføringen nedstrøms kraftverket falt fra 43 til 9 m3/s i løpet av to til tre timer, og vannføringen forble lav (9-13 m3/s) i om lag 12 timer. Dette førte til at store deler av elvestrekningen fra kraftverket og ned til Øye Bru ble tørrlagt (ca 25 % av vanndekt areal før utfallet). Modellsimuleringer tyder på at vannstanden over store deler av strekningen sank med en has-tighet på 20-30 cm/time over hele utfallsperioden. I følge våre estimater døde i størrelsesorden 15 400 lakseyngel (klekket i 2011) og 1500 eldre laksunger av stranding under utfallet. I smolt-ekvivalenter gir dette et tap på om lag 4700 laksesmolt fordelt over perioden 2012-2014. Dette utgjør om lag 11 % av forventet smoltproduksjon nedstrøms kraftverket i samme periode. Smoltproduksjonen nedstrøms kraftverket utgjør sannsynligvis mindre enn 1/3 av den totale smoltproduksjonen av laks i Surna. I følge våre estimater førte hendelsen også til at i størrelsesorden 10 900 aureyngel (klekket i 2011), og et ukjent antall eldre aureunger døde. Konsekvensene for aurebestanden var trolig sterkere enn for laks. Alle estimatene er usikre. Basert på undersøkelser av dødelighet av rogn og plommesekkyngel i gytegroper i etterkant av utfallet er det sannsynlig at tørrlegging av gytegroper førte til noe ekstra dødelighet av plommesekkyngel i groper som var gytt relativt grunt. Dette så ut til i første rekke å ha rammet sjø-aure. Selv om utfallet i april isolert sett trolig ga en relativt liten stranding av fisk, er denne typen utfall uheldig for fiskebestandene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;922
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/922.pdf
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectMøre og Romsdalnb_NO
dc.subjectSurnadalnb_NO
dc.subjectferskvannnb_NO
dc.subjectelvnb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectSalmo salarnb_NO
dc.subjectaurenb_NO
dc.subjectSalmo truttanb_NO
dc.subjecteffektstudienb_NO
dc.subjectstrandingnb_NO
dc.subjectvassdragsreguleringnb_NO
dc.titleUtfall av Trollheim kraftverk i april 2012. Effekter på fiskebestandene i Surnanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-04T13:52:16Z
dc.identifier.cristin1033463
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record