Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJacobsen, Karl Otto
dc.contributor.authorArnesen, Geir
dc.contributor.authorJohnsen, Trond Vidar
dc.date.accessioned2015-01-06T09:10:57Z
dc.date.accessioned2016-02-24T12:22:29Z
dc.date.available2015-01-06T09:10:57Z
dc.date.available2016-02-24T12:22:29Z
dc.date.issued2014-09
dc.identifier.citationJacobsen, K.-O., Arnesen, G. & Johnsen , T.V. 2014. Ny 132 kV Risøyhamn – Hinnøy (riving av 66 kV ledning Risøyhamn – Sortlandssund). Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. Oppdatert versjon 2014. NINA rapport 1065. 56 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2682-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2380325
dc.description.abstractAndmyran Vindpark AS planlegger en vindpark sør for Andenes i Andøy kommune, og i denne forbindelse gjennomføres det en konsekvensutredning i forbindelse med prosjektering av en spenningsoppgradering av eksisterende 66 kV kraftledning til 132 kV mellom Risøyhamn og Sort-land i Andøy og Sortland kommune. Den planlagte kraftledningen skal i stor grad benytte eksis-terende 66 kV kraftlinjetrasé. Fra Forfjorddalvatnet og mot Sortland er det to hovedalternativer hvorav noe er i nye områder. Det meste av traséene ble undersøkt i 2007, men alternativet over Sørfjorden og gjennom Osvolldalen (med tre ulike varianter) ble utredet i 2014. NINA fikk oppdra-get med å lage en konsekvensutredning på naturmiljøet i forbindelse med tiltaket. Verdiene av naturmiljøet langs denne ca 37 km lange strekningen er hovedsakelig satt til middels. I Forfjord-dalen og deler av Osvolldalen/nordsiden av Sørfjorden er verdiene imidlertid store. Omfanget av det planlagte tiltaket er vurdert til å variere mellom lite negativt – middels negativt for strekningen. Planene om en utskifting/oppgradering av den eksisterende 66 kV kraftlinjen til 132 kV vil imid-lertid med de riktige hensynene kunne begrense de negative konsekvenser. Dersom man mot formodning ikke tar hensynene til de viktigste avbøtende tiltakene vil konsekvensene kunne bli store negative. Da den eksisterende kraftlinjen er over 50 år må man regne med at fugle- og dyrelivet i området har gjennomgått en gradvis habituering (tilvenning) til denne. En ny kraftlinje-trasé i et nytt område vil i så måte kunne være mer negativt for naturmiljøet. konsekvensanalyse, kraftlinje, fauna, fugler, pattedyr, vilt, botanikk, vegetasjon, Andøy, Sortland, Nordland fylke, impact assessment, power line, fauna, birds, mammals, wildlife, botany, vegetation, Nordland Countynb_NO
dc.description.abstractAndmyran Vindpark AS is administrating an impact assessment for a voltage upgrade of the existing 66 kV powerline Risøyhamn – Sortland to 132 kV. This is in connection to a planned windpark at Andøya. The new powerline will mainly use the same trace as the existing one. The overall value of the natural environment is assessed to be intermediate. However, in Forfjorddalen the values are large. If actions to reduce the negative impacts are taken, the consequenses will be small. Building parts of the powerline in new areas are considered to be more negative for the environment than using the existing trace.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1065
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1065.pdf
dc.subjectkonsekvensanalysenb_NO
dc.subjectkraftlinjenb_NO
dc.subjectfaunanb_NO
dc.subjectfuglernb_NO
dc.subjectpattedyrnb_NO
dc.subjectviltnb_NO
dc.subjectbotanikknb_NO
dc.subjectvegetasjonnb_NO
dc.subjectAndøynb_NO
dc.subjectSortlandnb_NO
dc.subjectNordland fylkenb_NO
dc.subjectimpact assessmentnb_NO
dc.subjectpower linenb_NO
dc.subjectbirdsnb_NO
dc.subjectmammalsnb_NO
dc.subjectwildlifenb_NO
dc.subjectbotanynb_NO
dc.subjectvegetationnb_NO
dc.subjectNordland countynb_NO
dc.titleNy 132 kV Risøyhamn – Hinnøy (riving av 66 kV ledning Risøyhamn – Sortlandssund). Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. Oppdatert versjon 2014nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-01-06T09:10:57Z
dc.source.pagenumber56 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1191190
dc.relation.projectAndmyran Vindparknb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel