Show simple item record

dc.contributor.authorSystad, Geir Helge
dc.contributor.authorHanssen, Sveinn Are
dc.date.accessioned2016-02-23T12:33:49Z
dc.date.available2016-02-23T12:33:49Z
dc.date.issued2016-02-23
dc.identifier.isbn978-82-426-2859-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2380128
dc.description.abstractSystad, G.H. & Hanssen, S.A. 2016. Krykkje på Melkøya - Sjøfugl i et industrianlegg - NINA Rapport 1227 30 s. I 2004 etablerte flere par krykkje Rissa tridactyla seg på Melkøya, innenfor området til LNG-fabrikken. Nå hekker den i flere fjellskjæringer inne på industrianlegget. Bestanden økte raskt de første årene, og når overvåkningsprosjektet startet i 2011 hekket det mer enn 2000 par i kolo-nien. Fuglebestandene ellers på øya var gått noe tilbake, men det hekket fortsatt en god del gråmåke, svartbak, grågås og ærfugl på øya i 2001. Arter knyttet til kulturlandskapet rundt den opprinnelige bebyggelsen på øya, var forsvunnet. Krykkjekolonien har i de senere år fortsatt å vokse noe, men det virker som at predasjonen i kolonien også har økt. Svartbak, gråmåke og ravn er aktive predatorer i kolonien, og havørn er også blitt vanligere. Bestanden fluktuerer nå rundt 2000 par, og var på topp i 2013, da det hekket ca. 2600 par. Hekkesuksessen til krykkjene på Melkøya har variert mellom 0.98 unger per reir i 2011 og hekkesvikt med 0.06 unger per reir i 2014. Dette sammenfaller nokså godt med utvik-lingen ellers i landsdelen. Flere andre krykkjekolonier i Vest-Finnmark er fulgt og er brukt som sammenligningsgrunnlag for utviklingen i kolonien på Melkøya. I 2011 var hekkesuksessen på Melkøya høyere enn de fleste andre koloniene, unntatt Eidvågen på Seiland, men har etter dette samvariert med disse koloniene. Melkøyakolonien vokste hurtig årene før dette studiet startet, mest sannsynlig som en effekt av immigrasjon fra flere andre kolonier i Vest-Finnmark. Flere av disse er kraftig redusert de siste tiårene, og mange kolonier er forsvunnet helt.nb_NO
dc.description.abstractIn 2004, several pairs of kittiwakes Rissa tridactyla established a breeding colony at Melkøya, an industrial compound producing LNG from the Snøhvit Gas field in the southern Barents Sea. Presently, the species nest in several rock cuts inside the industrial plant. The colony in-creased rapidly the first years, and when this project was started 2011, more than 2,000 pairs bred in the colony. Bird populations on the island have declined after the plant was built, but still includes substantial numbers of herring gulls, black-backed gulls, greylag geese and eider ducks. Species related the original settlement on the island, has disappeared. The Kittiwake colony has continued to grow, but it seems like predation in the colony also has increased. Black-backed gulls, herring gulls and ravens are active predators in the colony, and white-tailed eagles frequently visit the colony. The population now fluctuates around 2,000 pairs, and a temporary population high was reached in 2013, with about 2600 pairs. Breeding success of kittiwakes at Melkøya have varied between 0.98 chicks per nest in 2011 and breeding failure with 0.06 chicks per nest in 2014. This correlates fairly well with trends elsewhere in the region. Colonies elsewhere in West Finnmark has been monitored and compared to the population trend in Melkøya. In 2011 breeding success at Melkøya was higher than most of the other colonies, except Eidvågen on Seiland, but has subsequently correlated with these colonies. The Melkøya colony grew rapidly the years before this study started, most likely as a result of immigration from colonies in West Finnmark. Several of these colonies have been greatly re-duced over the past 10 years, and many colonies have disappeared altogether.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1227
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectFinnmarknb_NO
dc.subjectHammerfestnb_NO
dc.subjectMelkøyanb_NO
dc.subjectsjøfuglnb_NO
dc.subjectkrykkjenb_NO
dc.subjecthekkesuksessnb_NO
dc.subjectbestandsutviklingnb_NO
dc.subjectindustrianleggnb_NO
dc.subjectovervåkingsrapportnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectseabirdsnb_NO
dc.subjectkittiwakenb_NO
dc.subjectbreeding successnb_NO
dc.subjectpopulation sizenb_NO
dc.subjectindustrial sitenb_NO
dc.subjectmonitoring reportnb_NO
dc.titleKrykkje på Melkøya. Sjøfugl i et industrianleggnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber30 s.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2019]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record