Show simple item record

dc.contributor.authorBendiksen, Egil
dc.date.accessioned2015-01-06T09:24:25Z
dc.date.accessioned2016-02-22T13:51:51Z
dc.date.available2015-01-06T09:24:25Z
dc.date.available2016-02-22T13:51:51Z
dc.date.issued2014-12
dc.identifier.citationBendiksen, E. 2014. Lørenskog vinterpark. Konsekvensutredning av naturfaglige verdier - NINA Rapport 1068. 36 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2686-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2379970
dc.description.abstractI forbindelse med planer om en stor innendørs skihall har Norsk institutt for naturforskning fore-tatt registreringer og gjort en konsekvensanalyse av biologiske verdier på Skårerødegården i Lørenskog kommune (Akershus). Data over tidligere registrerte naturtyper er oppdatert både med reviderte kriterier og rødlister, og grenser er justert. Det er også gitt anbefalinger om trasé for tursti langs Djupdalsbekken. Av verdifulle lokaliteter i eller umiddelbart utenfor planområdet vil naturverdier med hensyn til kategoriene «Store, gamle trær» og «dammer» kunne bli opprettholdt, og Djupdalen som ravi-nelokalitet unngå negativ påvirkning om turvei-/sti tar tilstrekkelig hensyn. Det som imidlertid kommer ut som en stor negativ konsekvens for naturverdiene, er at en stor andel av arealet for naturtypelokalitet Svarttjernsbekken blir nedbygd og bekken lagt i rør under skihallen. Lokaliteten utgjør en velutviklet ravinedal, en naturtype som er i sterk tilbakegang og som er rødlistet som sårbar (VU). Norge, Akershus, Lørenskog, naturtyper, flora, funga, fauna, ravine, konsekvensanalyse, Norway, Akershus, nature types, flora, funga, fauna, ravine, environmental impact assessmentnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1068
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1068.pdf
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectAkershusnb_NO
dc.subjectLørenskognb_NO
dc.subjectnaturtypernb_NO
dc.subjectfloranb_NO
dc.subjectfaunanb_NO
dc.subjectfunganb_NO
dc.subjectravinenb_NO
dc.subjectkonsekvensanalysenb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectnature typesnb_NO
dc.subjectenvironmental impact assessmentnb_NO
dc.titleLørenskog vinterpark. Konsekvensutredning av naturfaglige verdiernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-01-06T09:24:25Z
dc.source.pagenumber36 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1191263
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record