Show simple item record

dc.contributor.authorNæsje, Tor
dc.contributor.authorAronsen, Tonje
dc.contributor.authorUlvan, Eva Marita
dc.contributor.authorØkland, Finn
dc.contributor.authorØstborg, Gunnel Marie
dc.contributor.authorSkorstad, Leif
dc.contributor.authorFiske, Peder
dc.contributor.authorThorstad, Eva Bonsak
dc.contributor.authorHolm, Ragnar*
dc.contributor.authorSandnes, Tomas*
dc.contributor.authorStaldvik, Frode
dc.contributor.authorMoe, Karina
dc.date.accessioned2014-12-02T09:48:26Z
dc.date.accessioned2016-02-19T14:31:18Z
dc.date.available2014-12-02T09:48:26Z
dc.date.available2016-02-19T14:31:18Z
dc.date.issued2014-04
dc.identifier.citationNæsje, T.F., Aronsen, T., Ulvan, E. M., Moe, K., Økland, F., Østborg, G., Skorstad, L., Fiske, P.; Thorstad, E.B., Holm, R., Sandnes, T. & Staldvik, F. 2014. Innvandring, fangst og atferd til villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden og Namsenvassdraget i 2013. - NINA Rapport 1059. 63 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2676-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2379790
dc.description.abstractUndersøkelsene i Namsfjorden og Namsenvassdraget er en videreføring av undersøkelser som ble påbegynt i 2012, og videreføres i 2014. Denne rapporten er derfor en framdrifts-rapport fra undersøkelsene. Hovedmålsettingen med undersøkelsene er å skaffe kunn-skap slik at man kan gjøre sikrere beregninger av den reelle andelen rømt oppdrettslaks i lakseelver. De ulike delmålene har vært å:  Vurdere sikkerheten i dagens metoder for beregning av andel oppdrettslaks i gyte-bestander av villaks.  Sammenligne bitevillighet og fangsteffektivitet for oppdrettslaks og villaks i elva.  Sammenligne vandringsmønsteret til oppdrettslaks og villaks i elva.  Sammenligne fordeling og atferd til oppdrettslaks og villaks i gytetida.  Sammenligne antall oppdrettslaks som fanges i fjordsystemet med antall som vandrer opp i nærliggende elver.  Undersøke tidspunktet for innvandring til fjorden av villaks og oppdrettslaks.  Bedre grunnlaget for målrettet oppfisking av oppdrettslaks i elva. Innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Namsfjorden ble undersøkt med fangst av laks i to doble kilenøter fra 16.05. til 10.09.2013. Maskevidden som ble benyttet (58 mm) medfører fangst av få laks mindre enn ca. 57 cm totallengde, og små laks var derfor un-derrepresentert i fangstene. I kilenøtene ble det totalt fanget 1046 villaks, 65 rømt oppdrettslaks, 6 kultiverte laks og 15 laks med usikkert opphav. Rømt oppdrettslaks vandret senere inn Namsfjorden enn villak-sen. Villaks ble hovedsakelig fanget mellom 27.05. og 11.08., mens rømt oppdrettslaks ble hovedsakelig fanget mellom 29.07. og 18.07. Blant villaksen var 14 % smålaks (< 66 cm), 64 % mellomlaks (66-88 cm) og 22 % storlaks (> 88 cm). Blant oppdrettslaksen var 11 % smålaks, 78 % mellomlaks og 11 % storlaks. Lengden til ensjøvinter villaks varierte mellom 52 og 73 cm (gjennomsnitt 62 cm), mens lengden til tosjøvinterlaks varierte mellom 57 og 101 cm (gjennomsnitt 76 cm), og lengde-fordelingen til tresjøvinterlaks varierte fra 66 til 114 cm (gjennomsnitt 88 cm). Det var til dels stort overlapp i lengden til sjøvinterårsklassene, hvor 43 % av tosjøvinterlaksen hadde lengder som lå innenfor lengdefordelingen til ensjøvinterlaks, mens 92 % av tresjøvinter-laksen hadde lengder som lå innenfor lengdefordelingen til tosjøvinterlaks. Namsen, Namsenvassdraget, Namsfjorden, Nord-Trøndelag, villaks, rømt oppdrettslaks, kilenotfangst, atferd, radiotelemetri, fangst per innsats, stangfiske, gytetidnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1059
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1059.pdf
dc.subjectNamsennb_NO
dc.subjectNamsenvassdragetnb_NO
dc.subjectNamsfjordennb_NO
dc.subjectNord-Trøndelagnb_NO
dc.subjectvillaksnb_NO
dc.subjectrømt oppdrettslaksnb_NO
dc.subjectkilenotfangstnb_NO
dc.subjectradiotelemetrinb_NO
dc.subjectfangst per innsatsnb_NO
dc.subjectstangfiskenb_NO
dc.subjectgytetidnb_NO
dc.subjectatferdnb_NO
dc.titleInnvandring, fangst og atferd til villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden og Namsenvassdraget i 2013nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-02T09:48:26Z
dc.source.pagenumber63 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1142660
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record