Show simple item record

dc.contributor.authorForseth, Torbjørn
dc.contributor.authorKvingedal, Eli
dc.contributor.authorGabrielsen, Sven-Erik
dc.date.accessioned2014-12-04T13:45:34Z
dc.date.accessioned2016-02-18T08:53:20Z
dc.date.available2014-12-04T13:45:34Z
dc.date.available2016-02-18T08:53:20Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationForseth, T., Kvingedal, E. & Gabrielsen, S.E. 2013. Skisse for reetableringsstrategi for laks i Kragerøvassdraget - NINA Rapport 983. 19 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2593-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2379450
dc.description.abstractForseth, T., Kvingedal, E. & Gabrielsen, S.E. 2013. Skisse for reetableringsstrategi for laks i Kragerøvassdraget - NINA Rapport 983. 19 s. I denne rapporten presenteres en skisse for reetableringsstrategi for laks i Kragerøvassdraget, et vassdrag som sannsynligvis har tapt sin opprinnelige laksebestand på grunn av dambygging som startet på 1600-tallet. I skissen anbefaler vi ut fra biologiske kriteriet at det reetableres en bestand gjennom utsetting av øyerogn fra stamfisk hentet fra det nærliggende Skiensvassdra-get. Det anbefales en relativ kortvarig og intens kultivering og skissa gir kriterier for gjennomfø-ring og hvordan reetableringen kan evalueres. Som et grunnlag for å bestemme fordelingen av rognplantingen i ulike deler av vassdraget presenteres også en nærmere kartlegging av poten-sielle gyteområder i nedre del av vassdraget (nedstrøms Toke). Videre kartlegging er nødven-dig for å utarbeide en fullstendig reetableringsplan.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;983
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/983.pdf
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectKragerøvassdragetnb_NO
dc.subjectKammerfosselvanb_NO
dc.subjectTelemarknb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectøyerognnb_NO
dc.subjectreetableringnb_NO
dc.subjectgytehabitatnb_NO
dc.subjectstamfisknb_NO
dc.subjectRiver Kragerøvassdragetnb_NO
dc.subjectatlanb_NO
dc.subjectSalmo salarnb_NO
dc.subjectreestablishmentnb_NO
dc.subjectspawning habitatnb_NO
dc.subjectbroodstocknb_NO
dc.titleSkisse for reetableringsstrategi for laks i Kragerøvassdragetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-04T13:45:34Z
dc.source.pagenumber19 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1057421
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record