Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKroglund, Frode
dc.contributor.authorHøgberget, Rolf
dc.contributor.authorHindar, Kjetil
dc.contributor.authorØstborg, Gunnel Marie
dc.contributor.authorBalstad, Torveig
dc.date.accessioned2015-09-02T10:48:24Z
dc.date.accessioned2016-02-16T12:21:36Z
dc.date.available2015-09-02T10:48:24Z
dc.date.available2016-02-16T12:21:36Z
dc.date.issued2008-01
dc.identifier.citationKroglund, F., Høgberget, R., Hindar, K., Østborg, G. M. og Balstad, T. 2008. Laks og vannkvalitet i Otra 1990-2006. NINA Rapport 326nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-1890-0
dc.identifier.isbn978-82-577-5266-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2379191
dc.description-nb_NO
dc.description.abstractLaksebestanden i Otra var utryddet frem til starten av 1990-tallet. Som en følge av at industriutslippene ble sanert i 1995 og at belastningene knyttet til sur nedbør er redusert, ble vannkvaliteten endret ra å være kronisk sur til å bli episodisk sur. Mot slutten av 1990-tallet ble det påvist økende mengder laksunger i elva, men lav tetthet av eldre laksunger tydet på at forsuringsepisoder kunne redusere overlevelsen av laksunger fra første leveår (0+) til smolt. Utover 2000-tallet økte laksefangstene. Det var usikkert om denne økningen skyldtes egenprodusert laks eller om fangsten skyldtes laks produsert i andre vassdrag. I denne rapporten vurderer vi egenproduksjonen til laks fra vannkjemi på 1990- og 2000-tallet. Genetiske analyser av laks (voksen og parr) fanget i Otra og i naboelver benyttes for å vurdere hvor denne er hjemmehørende.
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNIVAnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;326
dc.relation.ispartofseriesRapport LNR;5531-2008
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2008/326.pdf
dc.titleLaks og vannkvalitet i Otra 1990-2006nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-09-02T10:48:24Z
dc.source.pagenumber49 s. + vedleggnb_NO
dc.identifier.cristin1261380
dc.subject.keywordNINA Rapport
dc.subject.keywordvillfisk
dc.subject.keywordlaks
dc.subject.keywordOtra
dc.subject.keywordvannkvalitet
dc.subject.keywordgenetikk
dc.subject.keywordAtlantic salmon
dc.subject.keywordwater quality
dc.subject.keywordgenetics


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel