Show simple item record

dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorEklund, Ann
dc.date.accessioned2016-02-01T10:02:37Z
dc.date.available2016-02-01T10:02:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationBrøseth, H. & Eklund, A. (red.) 2015. Inventering av järv 2015 - Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien 3-2015. 31 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2825-1
dc.identifier.issn2387-2950
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2375476
dc.description.abstractMiljødirektoratet och Naturvårdsverket har utarbetat gemensamma riktlinjer och metodik för övervakning av järv vilka följs gemensamt av Norge och Sverigesedan inventeringssäsongen 2014. Populationsstorleken och populationsutvecklingen för järv i Skandinavien övervakas genom registrering av föryngringslokaler (revir) där föryngring skett under vårvintern. Det görs en årlig beräkning av populationsstorleken som baseras på det inventerade antalet järvföryngringar som Dokumenterats eller Bedömts som säkra utifrån de gemensamma kriterierna. Järvföryngringar inventeras och registreras i Rovbase främst av fältpersonal från Länsstyrelserna i Sverige och Statens Naturoppsyn (SNO) i Norge, som utför fältkontrollerna. På svensk sida är även samebyarna i renskötselområdet aktiva att rapportera misstänkta lyelokaler som länsstyrelsens personal sedan kvalitetssäkrar i fält. Under inventeringssäsongen 2015 registrerades 160 järvföryngringar i Skandinavien, vilket motsvarar en ökning av antalet föryngringar med 16 % jämfört med 2014. Av dessa återfanns 95 föryngringar i Sverige och 65 i Norge. I Sverige motsvarar det en ökning med 10 % och i Norge med 25 % jämfört med 2014. Baserat på de antal föryngringar som hittats 2013-2015 beräknas den skandinaviska populationen 2015 till 921 vuxna järvar som är ett år eller äldre (95 % CI = 793–1142), vilket är 7 % lägre än fjolårets populationsuppskattning för Skandinavien som helhet. Av de 921 järvarna återfinns uppskattningsvis 336 individer (95 % CI = 284–427) i den norska delen av järvpopulationen och 585 individer (95 % CI = 481-758) i den svenska delen av populationen. Den norska delen av populationen har sett en minskning på 2 %, och den svenska en minskning på 10 % jämfört med 2014. Modellen som används för att beräkna populationsuppskattningen tar hänsyn till att både årets och föregående års reproduktionsframgång påverkar den totala populationsstorleken. Det genomsnittliga antalet fastställda järvföryngringar de senaste tre åren utgör därför grunden för populationsuppskattningen från antalet föryngringar till antalet vuxna järvar i populationen. Då det genomsnittliga antalet fastställda föryngringar under perioden 2013-2015 är lägre än snittet för perioden 2012-2014, så sjunker antalet järvar i populationsuppskattningen.nb_NO
dc.description.abstractThe Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) and the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) have drawn up common guidelines and a common methodology for the monitoring of wolverines, and these are in force in both Norway and Sweden since 2014. The population size and the population trend for wolverines in Scandinavia is monitored through the record of reproduction ar eas (territories) where reproductions have occurred during the late winter. The population size estimate is calculated annually based on the registrered number of wolverine reproductions that fulfil the common criterias for Documented or Certain reproducti on. Most w olverine reproductions are monitored and registrered in the common database Rovbase by the field staff from the County Administration Boards (Länsstyrelserna) in Sweden and the Norwegian Nature Surveillance (Statens Naturoppsyn) in Norway. In Swe den, the Sami villages (administrative units for reindeer herding) are active in reporting suspected den sites that the field staff from the Country Administration Board then will evaluate in the field. During the wolverine monitoring of 2015, 160 wolveri ne reproductions were registered in Scandinavia, an increase of 16 % in comparison to the 2014 result. Out of these, 95 reproductions were found in Sweden, and 65 were found in Norway. This corresponds to a 10 % increase in Sweden and a 25 % increase in No rway in comparison to the 2014 result. Based on the number of reproductions found during the years 2013 – 2015, the Scandinavian population size is estimated to 921 adult wolverines, defined as one year old or above (95 % CI = 793 – 1142), which represents a decrease of 7 % from last year’s estimate for Scandinavia as a whole. Out of the total of 921 wolverines, an estimated 336 wolverines (95 % CI = 284 – 427) are found in the Norwegian part of the population, and 585 wolverines (95 % CI = 481 - 758) in the Swed ish part of the population. The Norwegian part of the population has thus seen a decrease of 2 % and the Swedish part of the population a decrease of 10 % in comparison to the estimated population of 2014.The model used to calculate the estimated populatio n size takes into consideration the fact that the reproductive success of previous years as well as the current reproductive success will affect the total population size. Hence, it is the average number of reproductions during the last three years that ar e used for the calculation that translates the number of reproductions into the number of adult individuals in the population. As the average number of registrered wolverine reproductions during the years 2013 - 2015 is lower than the average number of repro ductions during the years 2012 - 2014 the estimated population size decreases.nb_NO
dc.language.isoswenb_NO
dc.publisherRovdata, NINA och Viltskadecenter, SLUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesBestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;3-2015
dc.subjectjervnb_NO
dc.subjectGulo gulonb_NO
dc.subjectantal föryngringarnb_NO
dc.subjectinventeringnb_NO
dc.subjectpopulasjonsutvecklingnb_NO
dc.subjectSkandinavianb_NO
dc.subjectwolverinenb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectpopulation trendsnb_NO
dc.subjectScandinavianb_NO
dc.subjectSkandinaviennb_NO
dc.subjectpopulationsutvecklingnb_NO
dc.subjectjärvnb_NO
dc.titleInventering av järv 2015nb_NO
dc.title.alternativeBestandsovervåking av jerv i 2015
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber31 s.nb_NO
dc.description.localcode© Rovdata, NINA och Viltskadecenter, SLU. Publikationen kan citeras fritt med källhänvisning.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record