Show simple item record

dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorOdden, John
dc.contributor.authorLinnell, John Durrus
dc.date.accessioned2016-01-13T09:15:29Z
dc.date.accessioned2016-01-29T12:27:37Z
dc.date.available2016-01-13T09:15:29Z
dc.date.available2016-01-29T12:27:37Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationBrøseth, H., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2005. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2005. - NINA Rapport 79. 17 2.nb_NO
dc.identifier.isbn82-426-1622-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2375338
dc.description.abstractDet nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge bl.a. gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en beregning av minimum antall familiegrupper før jakt ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner av familiegrupper (spor, synsobservasjoner og døde unger). Registreringene blir i all hovedsak gjort av lokale folk på snøføre, og rapportert inn til Statens naturoppsyn (SNO), hvor rovviltansvarlige i SNO foretar feltkontroller. Beregningene av antall familiegrupper gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler basert på forflytnings-avstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia. I denne rapporten presenterer vi minimum antall familiegrupper og bestandsstørrelse for gaupe i Norge før jakt i 2005. Overvåkingsresultatene i 2005 vurderes opp i mot tilsvarende bestandsdata for gaupe i perioden 1996-2004. På landsbasis har det vært en 20-25% økning i antall familiegrupper av gaupe fra 2004 til 2005. Før jakt i 2005 var det registrert minimum 51-56 familiegrupper. Dette tilsvarer en estimert minimum totalbestand på i overkant av 300 dyr. For å analysere bestandsutviklingen i minimum antall familiegrupper før jakt i ulike deler av landet i perioden 1996-2005 har vi tatt utgangspunkt i de 8 forvaltningsregionene som ble vedtatt av Stortinget i 2004 (St.meld. nr. 15 (2003-2004) ”Rovvilt i norsk natur”, Innst. S.nr. 174). Sammenliknet med fjoråret er antall familiegrupper høyere eller lik i samtlige regioner med unntak av region 5 (Hedmark) hvor det er en mindre enn i fjor.nb_NO
dc.description.abstractThe national monitoring program for large carnivores monitors the Norwegian lynx population primarily through the registering of family groups (adult female lynx with dependent kittens). Each year the program estimates the minimum number of family groups that are present based on confirmed observations of family groups (tracks in snow, observations and dead kittens). The registration of tracks is mainly done by local people on snow, but all reports are reported to the State Nature Inspectorate (SNO) for confirmation. The minimum number of family groups is estimated using a set of distance rules that are derived from radio-telemetry data on home range size and movement rates collected from lynx in Scandinavia. In this report we present results for Norway in the winter of 2004-2005, before the annual hunt began in February 1st. Population development is based on annual results since 1996. On a national level there has been a 20-25% increase in the number of family groups reported since last year. In 2005 there were 51-56 family groups, which corresponds to a total population size of around 300 lynx. To compare regional trends we have used the 8 management regions that the recent parliamentary white paper (St.meld. nr. 15 (2003-2004) ”Rovvilt i norsk natur”, Innst. S.nr. 174) has created. In 7 of the 8 regions the population is estimated at the same or a higher level than last year, with the exception of region 5 (Hedmark) where there appears to have been a slight decrease.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;79
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2005/79.pdf
dc.subjectgaupenb_NO
dc.subjectLynx lynxnb_NO
dc.subjectantall familiegruppernb_NO
dc.subjectnasjonalt overvåkingsprogramnb_NO
dc.subjectbestandsutviklingnb_NO
dc.subjectEurasian lynxnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.titleMinimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2005nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2016-01-13T09:15:28Z
dc.source.pagenumber17 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1280574
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record