Show simple item record

dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorOdden, John
dc.contributor.authorLinnell, John Durrus
dc.date.accessioned2016-01-12T14:45:12Z
dc.date.accessioned2016-01-29T12:03:30Z
dc.date.available2016-01-12T14:45:12Z
dc.date.available2016-01-29T12:03:30Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationBrøseth, H., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2007. Minimum antall famliegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2007. - NINA Rapport 271. 19 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-1833-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2375278
dc.description.abstractDet nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge bl.a. gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en beregning av minimum antall familiegrupper før jakt ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner av familiegrupper (spor, synsobservasjoner og døde unger). Overvåking av gaupe i Norge er basert på en betydelig lokal medvirkning. Registreringene blir i all hovedsak gjort av lokale folk på snøføre og rapportert inn til Statens naturoppsyn (SNO), hvor rovviltansvarlige i SNO foretar feltkontroller. Beregningene av minimum antall familiegrupper gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia. I denne rapporten presenterer vi minimum antall familiegrupper og bestandsstørrelse for gaupe i Norge før jakt i 2007. Overvåkingsresultatene i 2007 vurderes opp i mot tilsvarende bestandsdata for gaupe i perioden 1996-2006. På landsbasis har det vært en 11-14 % økning i antall familiegrupper av gaupe fra 2006 til 2007. Før jakt i 2007 var det registrert minimum 69-74 familiegrupper. Dette tilsvarer en beregnet minimum totalbestand på 409-439 dyr. Det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ynglinger av gaupe, fastsatt av Stortinget i 2004, er nådd i inneværende sesong. For å analysere bestandsutviklingen i minimum antall familiegrupper før jakt i ulike deler av landet i perioden 1996-2007 har vi tatt utgangspunkt i de åtte forvaltningsregionene som ble vedtatt av Stortinget i 2004. I sju av de åtte regionene er antallet familiegrupper i år det samme som eller høyere enn i 2006. I region 1 (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest- Agder) ble det i år som i fjor registrert en familiegruppe i Luster. I 2006 var det første gang siden 1999 at det ble registrert familiegruppe i denne regionen. I region 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold) ble det i år registrert 13,5 familiegrupper som er det samme som i 2006. I region 3 (Oppland) ble i år registrert 6,5 familiegrupper sammenliknet med 5 i 2006. I region 4 (Østfold, Oslo og Akershus) ble det i år registrert 6,5 familiegrupper sammenliknet med 6 i 2006. I region 5 (Hedmark) ble det i år registrert 11,5 familiegrupper sammenliknet med 10,5 i 2006. I region 6 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) ble det i år registrert 15 familiegrupper sammenliknet med 17 i 2006. I region 7 (Nordland) ble det i år registrert 8 familiegrupper sammenliknet med 6,5 i 2006. I region 8 (Troms og Finnmark) ble det i år registrert 12 familiegrupper sammenliknet med 5,5 i 2006. Gaupe, Lynx lynx, antall familiegrupper, nasjonalt overvåkingsprogram, bestandsutvikling, Eurasian lynx, Lynx lynx, monitoring, population trendsnb_NO
dc.description.abstractThe national monitoring program for large carnivores monitors the Norwegian lynx population primarily through the survey of family groups (adult female lynx with dependent kittens). Each year the program estimates the minimum number of family groups that are present based on confirmed observations of family groups (tracks in snow, observations and dead kittens). The survey of tracks is mainly done by local people on snow, but all observed groups are reported to the State Nature Inspectorate (SNO) for confirmation. The minimum number of family groups is estimated using a set of distance rules that are derived from radio-telemetry data on home range size and movement rates collected from lynx in Scandinavia. In this report we present results for Norway in the winter of 2006-2007, before the annual hunt began. Population development is based on annual results since 1996. On a national level there has been a 11-14 % increase in the number of family groups reported since last year. In 2007 there were 69-74 family groups, which correspond to a total population size of 409-439 lynx. The management goal of 65 family groups set by the parliament in 2004 has been reached. To compare regional trends we have used the 8 management regions that the recent parlia-mentary white paper (St.meld. nr. 15 (2003-2004) ”Rovvilt i norsk natur”, Innst. S.nr. 174) has created. In 7 of the 8 regions the population is estimated at the same or higher level than last year, with the exception of region 6 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) where there appears to have been a slight decrease.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;271
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2007/271.pdf
dc.subjectgaupenb_NO
dc.subjectLynx lynxnb_NO
dc.subjectantall familiegruppernb_NO
dc.subjectnasjonalt overvåkingsprogramnb_NO
dc.subjectbestandsutviklingnb_NO
dc.subjectEurasian lynxnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectpopulation trendsnb_NO
dc.titleMinimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2007nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2016-01-12T14:45:12Z
dc.source.pagenumber19 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1280036
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record