• Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen 

      Saksgård, Randi (NINA Kortrapport;23, Research report, 2016-09-12)
      Saksgård, R. 2016. Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen - NINA Kortrapport 23, 14 s. Ungfiskundersøkelser av laks og ørret har vært gjennomført årlig i Suldalslågen siden 1978. Tettheten av årsyngel (0+) av laks har variert ...