• Fiskeundersøkelser i Storflya, Øvre Namsen, 2016 

      Heggberget, Tor G.; Pettersen, Oskar; Sandlund, Odd Terje (NINA Kortrapport;44, Research report, 2016)
      Heggberget, T.G, Pettersen, O. og Sandlund, O.T. 2016. Fiskeundersøkelser i Storflya, Øvre Namsen, 2016. - NINA Kortrapport 44. 15 s. I juni 2016 ble det gjennomført et enkelt prøvefiske med garnserie og teiner i Storflya, ...