• Sårbarhetsvurdering av to skogsreservater i Oslomarka. Gardlaushøgda og Lillomarka 

      Hagen, Dagmar; Evju, Marianne; Rød-Eriksen, Lars (NINA Kortrapport;30, Research report, 2016-11-25)
      Hagen, D., Evju, M., og Rød-Eriksen, L. 2016. Sårbarhetsvurdering av to skogsreservater i Oslomarka. Gardlaushøgda og Lillomarka. - NINA Kortrapport 30. 23 s. I 2015 ble det etablert en rekke nye skogsreservater i Oslomarka ...