• Truede naturtyper – nytteverdi av GIS-analyse 

      Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars (NINA Kortrapport;51, Research report, 2017)
      Bakkestuen, V. & Erikstad, L. 2017. Truede naturtyper – nytteverdi av GIS-analyse - NINA Kortrapport 51. 16 s. Rapporten beskriver resultater fra et kort forprosjekt hvor hensikten har vært å se på i hvilken grad ...