• Brukerundersøkelse i Halling-skarvet. Resultater fra en spørreundersøkelse 

      Andersen, Oddgeir; Gundersen, Vegard (NINA Kortrapport;17, Research report, 2016-05-09)
      Andersen, O. & Gundersen, V. 2016. Brukerundersøkelse i Hallingskarvet. – resultater fra en spørreundersøkelse - NINA Kortrapport 17. 36 s. + vedlegg Denne rapporten gir detaljert kunnskap om de besøkende til Hallingskarvet ...