• Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016 

      Brandrud, Tor Erik; Dima, Bàlint (NINA Kortrapport;80, Research report, 2017)
      Brandrud, T.E. & Dima, B. 2017. Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016. – NINA Kortrapport 80. 15 s. Kartlegging (start av overvåking) av habitat-spesifikke, jordboende kalksopper i nordre del av ...