• Høstingsskog og styvingstrær i Aust-Agder 2015 

      Bratli, Harald; Svalheim, Ellen (NINA Kortrapport;24, Research report, 2016-06-10)
      Bratli, H. & Svalheim, E. 2016. Høstingsskog og styvingstrær i Aust-Agder 2015 – NINA Kortrap-port 24. 26 s. Høstingsskog er en fellesbetegnelse for tresatt mark med trær som er utnyttet til fôrhøsting og emnevirke. Bruk ...