• Viltovervåking med viltkamera. Framdriftsrapport 2015 

      Odden, John (NINA Kortrapport;21, Research report, 2016-05-18)
      Odden, J. 2016. Viltovervåking med viltkamera – Framdriftsrapport 2015 - NINA Kortrapport 21. 35 s. Vi går inn i en fremtid med kortere snøsesong over hele landet og dette skaper utfordringer for dagens snøbaserte overvåking ...