• Dragehode Dracocephalum ruyschiana. Forslag til overvåkingsopplegg 

      Evju, Marianne; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd (NINA Kortrapport;37, Research report, 2016)
      Evju, M., Skarpaas, O. og Stabbetorp, O. (2016). Dragehode Dracocephalum ruyschiana. Forslag til overvåkingsopplegg. - NINA Kortrapport 37. 30 s. Dragehode Dracocephalum ruyschiana er en prioritert art med egen forskrift ...