• Oppfølging av vegetasjonsetablering langs Elgsjøvegen, Oppdal kommune 

      Hagen, Dagmar; Kyrkjeeide, Magni; Løkken, Jørn Olav (NINA Kortrapport;48, Research report, 2017)
      Hagen, D., Kyrkjeeide, M.O. og Løkken, J.O. 2017. Oppfølging av vegetasjonsetablering langs Elgsjøvegen, Oppdal kommune - NINA Kortrapport 48. 28 s. Glommen og Laagens Brukseierforening (GLB) fikk i 2010 tillatelse til å ...