• Overvåking av påslag av lakselus på sjøørret ved Agdenes i 2016 

      Finstad, Bengt; Berg, Marius; Næsje, Tor F. (NINA Kortrapport;61, Research report, 2017)
      Finstad, B., Berg, M. og Næsje, T.F. 2017. Overvåking av påslag av lakselus på sjøørret ved Agdenes i 2016. - NINA Kortrapport 61. 12 s. Lakseluspåslagene på sjøørret i 2016 var svært høye i ukene 30, 33 og 34 sammenlignet ...