• Reinheimen vest. Tidlege kulturspor etter villrein 

      Hole, Runar; Jordhøy, Per (NINA Kortrapport;53, Research report, 2017)
      Hole, R. og Jordhøy, P. 2017. Reinheimen vest - Tidlege kulturspor etter villrein - NINA Kortrapport 53. 24 s. Målsetjinga med dette prosjektet er mellom anna å få samla inn data som kan fortelje kva betyding kystfjellområda ...