• Inventering av Suldalslågen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk 

      Foldvik, Anders; Pettersen, Oskar (NINA Kortrapport;75, Research report, 2017)
      Foldvik, A. & Pettersen, O. 2017. Inventering av Suldalslågen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk. - NINA Kortrapport 75, 18 s. Reguleringen av Suldalslågen til kraftproduksjon har hatt negative effekter for ...